Reklama

Strona główna

RCB: Bezpieczeństwo teleinformatyczne wymaga dopasowanego podejścia w różnych sektorach

Dr Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Fot. Cyberdefence24.pl

Zastępca dyrektora w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa dr Krzysztof Malesa w rozmowie z Cyberdefence24.pl powiedział, że każdy strategiczny sektor w Polsce może korzystać z narzędzi oraz analiz ryzyka tak, aby odpowiednio dobrać środki poprawiające bezpieczeństwo informatyczne.

Reklama

Krzysztof Malesa w rozmowie podkreślał, że RCB stara się dostarczać operatorom najlepsze praktyki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo infrastruktury. Dodał jednocześnie, że to właśnie jego centrum przeprowadza szkolenia z tego zakresu, podnosząc poziom krajowego cyberbezpieczeństwa.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest konstytucyjnym obowiązkiem ich właściciela, czyli operatora. Zasady skutecznej, naszym zdaniem, ochrony infrastruktury krytycznej są opisane w dokumencie, który nazywa się Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Uwzględnia on 6 podstawowych rodzajów i obszarów bezpieczeństwa. Mówimy tu o bezpieczeństwie: osobowym, technicznym, prawnym oraz teleinformatycznym.

Dr Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
 

Malesa podkreślał, że każdy sektor ma swoją specyfikę oraz obszary, które powinny być lepiej chronione. Jednocześnie w przypadku różnych operatorów dostarczających usługi krytyczne pojawiają się zróżnicowane stopnie zaawansowania samej infrastruktury. To przekłada się na inaczej rozłożone akcenty w kwestii poufności, dostępności oraz integralności danych. Dodał, że rolą RCB jest stworzenie warunków do tego, żeby to środowisko było lepiej chronione i żeby centrum mogło dostarczyć operatorowi odpowiednie do tego narzędzia.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy skuteczny system monitorowania sytuacji radiacyjnej w Polsce i możemy zapewnić społeczeństwo, że nie skutkuje to zwiększonym zagrożeniem radiacyjnym w Polsce. Interesujemy się również sytuacją na Ukrainie. Staramy się pomóc naszym partnerom, polskie delegacje i polskie zespoły ekspertów brały udział w wizytach studyjnych na Ukrainie, doradzając, w jaki sposób zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa w elektrowniach.

Dr Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
Reklama

Komentarze