Polityka i prawo

PSE będą współpracować z Wyższą Szkołą Policji ws. cyberbezpieczeństwa

  • Fot. VMZ

PSE i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zawarły porozumienie o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa - poinformował w czwartek operator. Szkoła w Szczytnie ma najlepiej wyposażoną jednostkę ds. cyberprzestępczości w kraju.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) to operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością skarbu państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Głównym celem porozumienia jest wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zarówno w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, jak i cyberbezpieczeństwa. Będą też doskonalone funkcjonujące systemy planowania i ochrony.

Obecnie, w świetle takich zagrożeń jak cyberterroryzm i zamachy terrorystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sieci przesyłowej jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed PSE, jako operatorem systemu przesyłowego. To porozumienie będzie sprzyjać efektywnemu współdziałaniu PSE i WSPol, a także pozwoli na wykorzystanie posiadanego przez nas i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie potencjału organizacyjnego i naukowego.

Prezes PSE Eryk Kłossowski

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) dr hab. Piotr Bogdalski dodał, że szkoła posiada najlepiej wyposażoną jednostkę ds. cyberprzestępczości w Polsce.

"Dzięki naszej współpracy operator będzie mógł testować najlepsze systemy i narzędzia oraz korzystać z wiedzy wypracowanej w naszej uczelni. Z kolei nasi studenci skorzystają z doświadczenia i eksperckiej wiedzy PSE w zakresie specyfiki ochrony obiektów przesyłowych" - dodał.

Porozumienie będzie dotyczyło również działań edukacyjnych. W efekcie współpracy powstaną praktyczne rozwiązania w zakresie współdziałania policji i innych służb państwowych z operatorami infrastruktury krytycznej, w szczególności z PSE.

PAP - mini

Komentarze