Reklama

Polityka i prawo

Porozumienie ASEAN i UE w cyberprzestrzeni

Fot. Gunawan Kartapranata/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Gunawan Kartapranata/Wikipedia Commons/CC 3.0

Forum Regionalne Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ARF) złożone z 26 państw podpisało porozumienie z Unią Europejską, na mocy którego zostanie stworzone forum poświęcone dialogowi o cyberbezpieczeństwie. Ma ono funkcjonować podobnie jak Grupa Rządowych Ekspertów ONZ (UN Group of Governmental Experts), która od 2010 roku corocznie publikuje sprawozdania poświęcone międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Państwa zrzeszone w ramach ASEAN chcą również skuteczniej walczyć z terroryzmem przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Uczestnicy spotkania zwracając uwagę na obecność zagranicznych bojowników w Malezji, Indonezji i Filipinach podkreślają, że mogą oni stać się przyczółkiem do ekspansji ISIS w tym regionie świata. Terroryści wykorzystują internet i media społecznościowe dla zwiększenia efektywności swoich działań poprzez m.in. rekrutację nowych członków czy usprawiedliwianie popełnionych czynów.

Profesor Todun Mulya Lubis w wywiadzie dla ABS News powiedział, że nowoczesna technologia w demokracjach umożliwia każdemu szerzenie własnych poglądów, w tym tych najbardziej skrajnych i radykalnych. Dodał, że obserwujemy coraz większy stopień wykorzystania nowoczesnych technologii przez sieci terrorystyczne. Profesor przypomniał, że w mediach społecznościowych nie ma policji, prokuratorów czy sędziów i de facto każdy może napisać to, co mu się jawnie podoba. Jego zdaniem walka z tym zjawiskiem wymaga kreatywności oraz wspólnego wysiłku.

Czytaj też: Manewry cyberbezpieczeństwa w krajach ASEAN

To nie pierwszy raz kiedy ASEAN angażuje się w dialog na temat cyberbezpieczeństwa. W 2015 roku ARF poparło rosyjsko-australijsko-malezyjski plan roboczy, ukierunkowany na zapobieganie konfliktom i kryzysom w cyberprzestrzeni oraz rozwojowi środków zaufania pomiędzy członkami. Niestety tylko nieliczne punkty tego porozumienia zostały zaimplementowane. 10 sierpnia 2017 roku w Tajlandii zostało otwarte centrum cyberbezpieczeństwa ASEAN

Zwiększone zainteresowanie ASEAN cyberbezpieczeństwem jest efektem gwałtownego procesu cyfryzacji w tym regionie i szybko rosnącej liczby internautów. Jednocześnie pojawią się też nowe zagrożenia, które mają charakter transnarodowy i stąd wynika potrzeba zacieśniania współpracy w ramach regionalnych forów.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama