Reklama

Polityka i prawo

Związek Cyfrowa Polska: najważniejsze zadania dla rządu to cyfryzacja usług, podpis, 5G i bezpieczeństwo

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Cyfryzacja usług, podpis kwalifikowany, 5G i cyberbezpieczeństwo - to według Związku Cyfrowa Polska najważniejsze wyzwania dla rządu w czasie pandemii. Jak przypomniał Związek, zostały one określone w konsultacjach podczas likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Realizacja tych priorytetów – zdaniem przedsiębiorców skupionych w Związku – zagwarantuje Polsce stabilny rozwój i wzrost gospodarczy, co jest ważne zwłaszcza w czasach trwającej pandemii koronawirusa. To narzędzia cyfrowe w czasie pandemii pozwoliły utrzymywać wirtualną więź z bliskimi, kontynuować pracę, działalność gospodarczą, czy edukację, a sytuacja przyczyniła się do 60 proc. wzmożenia ruchu sieciowego - podkreśliła Cyfrowa Polska w komunikacie.

Związek ocenia w nim, że jednym z głównych wyzwań dla rządu jest dalsza cyfryzacja usług publicznych oraz prowadzenie proinnowacyjnej polityki europejskiej.

"Nasza gospodarka oparta jest na eksporcie, dlatego Polska powinna zabiegać na unijnej arenie o zachowanie swobodnej wymiany handlowej, odrzucenie protekcjonalnych tendencji wspólnoty i unikanie niejednoznacznych koncepcji, takich jak suwerenność lub autonomia cyfrowa" – powiedział prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. Organizacja zwróciła uwagę, że z tego punktu widzenia ważny jest kształt Kodeksu Usług Cyfrowych (DSA), nad którym prace trwają w Brukseli. Związek zwraca uwagę, że należy zadbać, by w ramach tej regulacji uszanowano wolności obywateli w sieci, jasno określono obowiązki platform cyfrowych, wspierano rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce i zachowano podstawowe zasady jednolitego rynku cyfrowego, takie jak zasada kraju pochodzenia i gwarancja swobody świadczenia usług cyfrowych w wymiarze transgranicznym w Unii.

Kolejnym obszarem, który, według ZCP powinien stać się priorytetem, to technologie chmurowe. Związek zwrócił uwagę, że aby polskie firmy mogły rozwijać się, konieczne jest zdecydowane upowszechnienie zastosowań rozwiązań chmurowych. Należy więc bariery prawne, wskazane jest też stworzenie funduszu modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Według Związku konieczne jest też podjęcie działań na rzecz cyfrowej edukacji Polaków i dostosowania kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku pracy – np. poprzez poszerzenie oferty studiów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

W zakresie zdalnej weryfikacji tożsamości Cyfrowa Polska postuluje uzgodnić wykładnię prawną regulującą uznawalność podpisu własnoręcznego utrwalonego elektronicznie, co - według Związku - przyczyni się do upowszechnienia cyfryzacji rynku usług i procesów realizowanych przez administrację publiczną. Pilnie należy też uregulować i usprawnić kwestię procesów wydawania certyfikatów podpisu z zastosowaniem zdalnej weryfikacji tożsamości, szczególnie gdy mierzymy się dziś z koniecznością zachowania dystansu społecznego - wskazał ZCP.

W obszarze budowy sieci 5G, ZCP ocenia, że skorzystanie z rodzimych rozwiązań nie tylko pozwoli wesprzeć lokalne przedsiębiorstwa, ale pozwoli na budowanie niezależności i bezpieczeństwa, szczególnie w obszarach łączności krytycznej. "To będzie też duża szansa dla polskich firm dostarczających rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dobrze byłoby, by bezpieczeństwo sieci piątej generacji było zbudowane w oparciu o polskich dostawców, co również przełoży się na naszą gospodarkę" – ocenił prezes Michał Kanownik.

Źródło:PAP

Komentarze