Reklama

Polityka i prawo

Zmiany w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Fot. Blue Coat Photos/Flickr/CC 2.0
Fot. Blue Coat Photos/Flickr/CC 2.0

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do rządowego Komitetu ds. Europejskich z propozycjami zmian po konsultacjach publicznych. Celem projektu jest mocniejsza integracja kwestii cyberbezpieczeństwa Polski z zarządzaniem kryzysowym.

Przed przekazaniem do Komitetu projekt przeszedł etap konsultacji publicznych i opiniowania; był również przedmiotem specjalnej konferencji uzgodnieniowej. Wprowadzone zmiany obejmują propozycje bardziej restrykcyjnych narzędzi oddziaływania na operatorów usług kluczowych (w postaci większych kar finansowych), a także powołania Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Ma to pozwolić na lepszą koordynację prowadzonych w tym zakresie działań na poziomie strategicznym.

"Pełnomocnik w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadać ma za koordynowanie na poziomie krajowym realizacji zadań dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Usytuowanie tej funkcji wysoko i mocno w systemie jest niewątpliwie bardzo dobrym krokiem w stronę postulowanego od dawna przez Instytut Kościuszki stworzenia systemu koordynacji działań" – ocenia dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

Proponowane w projekcie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa miałoby z kolei szansę stać się platformą uzgadniania najważniejszych kierunków działań w zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. W ocenie ekspertów Instytutu Kościuszki kluczowe w tej kwestii będzie ustalenie efektywnych mechanizmów współpracy na linii pełnomocnik – minister obrony narodowej i minister ds. informatyzacji. To właśnie ten ostatni odpowiada za monitorowanie wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizację planów działań związanych z jej implementacją.

Istotną zmianą w projekcie jest także zaostrzenie kar finansowych nakładanych na operatorów usługi kluczowej. Zgodnie z nową wersją projektu kary mogłyby sięgać nawet 1 mln zł.

Źródło:PAP

Komentarze