Reklama

Polityka i prawo

Założenia Narodowego Programu Szerokopasmowego

FOT. 3DMAN_EU/ PIXABAY
FOT. 3DMAN_EU/ PIXABAY

Narodowy Program Szerokopasmowy to projekt  strategiczny określający rozwój dostępu do powszechnego Internetu szerokopasmowego. Został on początkowo przyjęty przed Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku jako program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce w zakresie Strategii Sprawne Państwo 2020. Z biegiem czasu rozszerzono go o rozwój nowoczesnej  sieci cyfrowej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020, z perspektywą do roku 2030.

Powstanie i stałe rozrastanie się społeczeństwa informacyjnego jest jednym z głównych czynników, który warunkuje kierunek w jakim został opracowany i do jakiego zmierza Narodowy Program Szerokopasmowy. Mianowicie fundamentalnymi powiązanymi ze sobą celami są rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej oraz intensyfikacja popytu na usługi dostępowe o wysokich przepływnościach. Skuteczna realizacja niżej przedstawionych celów NPS zakłada, także aby  operatorzy sieci telekomunikacyjnych rozwijali swoją infrastrukturę.  

Pierwszym celem uwzględnionym w dokumencie jest zapewnienie ultraszybkiego dostępu do Internetu wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce. Na to składa się:

  • Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku (cel Europejskiej Agendy Cyfrowej). Nakłady finansowe na lata 2017-2020 są szacowane między 11,3 a 17,3 miliardów złotych.

  • Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o przepustowości łącza co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku (cel Europejskiej Agendy Cyfrowej).

  • Wszystkie gospodarstwa domowe, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą miały dostęp do internetu o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach do 2025 roku (cel Komunikatu w sprawie społeczeństwa gigabitowego). Przyjmuje się, że w tym przypadku koszty finansowania na lata 2021-2025 mogą wynieść 5,5 miliarda złotych.

Za kolejną ambicję NPS należy uznać zapewnienie dostępu do sieci 5G dla lepszej łączności bezprzewodowej i nowych rozwiązań technologicznych. Tutaj możemy wyróżnić dwa punkty:

  • Zapewnienie do 2020 roku łączności 5G jako w pełni rozwiniętej usługi komercyjnej w co najmniej jednym głównym mieście.

  • Niezakłócony dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 roku.

Koszty wprowadzenia sieci 5G mogą wynieść od 11,3 do nawet 20,3 miliardów złotych. Zależeć to będzie od przyjętego modelu budowy.

Gigabitowy dostęp do Internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego jest trzecim z kolei celem zawartym w dokumencie. W tym przypadku chodzi m.in. o  szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych.

Należy przyjąć, że całkowity koszt realizacji celów Narodowego Programu Szerokopasmowego może wynieść, miedzy 28 a 41 miliardów złotych.

Reklama

Komentarze

    Reklama