Reklama

Polityka i prawo

Załatwianie formalności jeszcze szybsze. Rząd przyjął projekt nowych przepisów

Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0
Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0

Szybszy meldunek oraz uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym w sposób całkowicie zdalny - to jedynie część rozwiązań, które wprowadza przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowych przepisów. 

Mowa tu o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.  

„Wszystko, co robimy ma jeden cel: zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać bez wychodzenia z domu. Pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne. Wszystko po to, by mogły z nich korzystać także osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki w internecie” – wskazał minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak dodał, „wszystkie dostępne obecnie e-usługi można znaleźć na portalu GOV.pl. Wkrótce pojawią się kolejne, w tym te, na które czekało wielu Polaków. A to wszystko dzięki przyjętym we wtorek przez Radę Ministrów przepisom”.

E-meldunek

Jak wskazuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w oficjalnym komunikacie do sprawy, jedna ze zmian ma na celu wdrożenie ułatwień w ramach tzw. e-meldunku, czyli możliwości zameldowania się w sposób zdalny. „Już teraz Polacy mogą korzystać z e-usługi Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące” - wskazuje KPRM.

W komunikacie wyjaśniono, że obecnie właściciele nieruchomości, chcąc zameldować się przez internet, do elektronicznego wniosku muszą dołączać elektroniczną wersję (lub skan) np. odpisu z księgi wieczystej albo wyciągu z działów I i II księgi wieczystej. „Dzięki nowym przepisom nasza e-usługa zostanie zintegrowana z systemem ksiąg wieczystych. Po wdrożeniu tych zmian osoby, które są właścicielami nieruchomości (i chcą w niej zameldować się online) nie będą musiały już tego udowadniać” - tłumaczy KPRM. Jak dodaje, w ten sposób weryfikacja nastąpi automatycznie, bez udziału urzędnika rozpatrującego wniosek i dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces stanie się jeszcze szybszy i wygodniejszy.

Bez zbędnej zwłoki 

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt dotyczy także możliwości pobrania z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych obywateli oraz danych ich dzieci. „Po wejściu w życie nowych regulacji uzyskanie takiego zaświadczenia będzie możliwe od ręki” - czytamy w komunikacie.

Warto podkreślić, że jak na razie możliwe jest jedynie sprawdzenie danych w rejestrze PESEL za pomocą e-usługi: Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL.

Jednak nie jest to jedyna nowość, którą wprowadza projekt. „Dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom łatwiej i szybciej będzie także można pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym. Taki dokument przydaje się w trakcie załatwiania wielu spraw, np. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia mogą wymagać m.in. pracodawca lub instytucja socjalna” - podkreśla KPRM.

W komunikacie wskazano, że „już teraz o taki dokument można zawnioskować online, dzięki e-usłudze Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym”. Wiąże się to jednak z upływem czasu:

  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli składamy wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym jest nasz akt stanu cywilnego w formie papierowej,
  • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli składamy wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym nie ma naszego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

W tym kontekście po wejściu w życie przyjętych przepisów Polacy nie będą musieli czekać, ponieważ zaświadczenie o stanie cywilnym otrzymają od ręki.

Informacje o swoich danych

Projekt przewidują także rozwiązanie, które pozwoli na pobranie informacji o odbiorcach danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL. „Usługa będzie umożliwiać sprawdzenie zdarzeń, które miały miejsce w ciągu 5 lat od ich zaistnienia. Co ważne, tylko my będziemy mogli sprawdzić, kto odbiera nasze dane lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod naszą władzą rodzicielską. Takiej możliwości nie będzie miał nikt postronny” - wyjaśnia KPRM.

Jak dodaje, każdy obywatel już teraz może poprosić o takie informacje, a państwo ma obowiązek je przekazać. „Obecnie  jednak uzyskanie takich informacji nie jest zautomatyzowane i pomimo zawnioskowania o nie elektronicznie wymaga udziału urzędnika. Po wejściu w życie nowych przepisów – nie dość, że prościej będzie  uzyskać informację o odbiorcach danych, to jeszcze dużo krócej niż obecnie trzeba będzie na nią czekać. Dostaniemy ją od ręki” - czytamy w komunikacie.

W tym miejscu warto zastanowić się, kto może być odbiorcą danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL? W tym kontekście należy odwołać się  art. 4 pkt 9 RODO. Zgodnie z jego brzmieniem odbiorcą może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Tyle teorii. „W praktyce to np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska itp.” - precyzuje KPRM.

Co bardzo ważne, wśród odbiorców nie będą wykazywane służby i organy publiczne, które pozyskują dane do prowadzonych postępowań. „Ponadto, warto pamiętać, że służby - zgodnie z przepisami ustaw dedykowanych poszczególnym służbom - mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą” - czytamy w komunikacie.

Wszystkie nowe e-usługi pojawią się już w przyszłym roku.

Na podstawie informacji prasowej KPRM


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Reklama

Komentarze

    Reklama