Reklama

Polityka i prawo

Zagórski: Polska jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych

Fot. 3602209/Pixabay
Fot. 3602209/Pixabay

„W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych” - podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski, komentując wyniki rankingu „Open Data Maturity 2020”, w którym Polska zaliczyła kolejny awans. Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) znalazła się w gronie „trend setters” (liderów). 

Coroczny raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych.

Jak przypomina Cyfryzacja KPRM, poprzedni awans Polska zanotowała w 2017 roku, kiedy to przeszła z grupy „obserwatorów” do grupy tzw. „szybko awansujących”.

W tym roku w grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria. Jednak to Polska wraz z Austrią zanotowały największy skok – z grona „fast trackers” na sam „szczyt”.

„To ważny dzień dla otwartych danych w Polsce. W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych” –skomentował wyniki Marek Zagórski.

Po raz pierwszy Polska przekroczyła próg 90% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych - wskazano w komunikacie Cyfryzacji KPRM.

„Raport odzwierciedla nasze wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu Dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty” – zaznaczył sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

Dane = korzyści

Autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności portalu Dane.gov.pl, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

Raport Open Data Maturity 2020 jest już dostępny pod linkiem: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf.

Jak tłumaczy Cyfryzacja KPRM, otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki.

Otwarte dane w Polsce są dostępne na portalu Dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców.

Dane dostępne są w takich obszarach jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną - deklaruje Cyfryzacja KPRM.

Informacja prasowa Cyfryzacji KPRM

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!

Komentarze