Reklama

Polityka i prawo

Zagórski o projekcie "wirtualny urząd": rozwiązanie będzie bezpłatne

fot. StartupStockPhotos / pixabay
fot. StartupStockPhotos / pixabay

Jeszcze w tym roku wdrożymy jednolity, ogólnopolski system ułatwiający zdalną pracę urzędników i ich kontakt z obywatelami. Nie tylko pozwoli efektywnie zarządzać obsługą spraw, ale pomoże też skrócić kolejki w urzędach - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

"Budujemy rozwiązanie, którego nie ma" – zapowiedział w poniedziałek minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezentując wraz z wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzatą Jarosińską-Jedynak - System Zdalnej Pracy oraz Nauki (SZPoN).

Jak informuje KPRM SZPoN będzie mógł zastąpić dostępne na rynku komercyjne rozwiązania umożliwiające videorozmowy, wymianę plików, wiadomości itp. To system, który usprawni także komunikację między obywatelami i urzędnikami. 

"Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników aplikacji informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, które generują m.in. dodatkowe koszty. Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie" – powiedział minister Marek Zagórski.

Budowa i wdrożenie SZPoN ma być finansowane z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ramowy budżet działania to 9,5 miliona złotych.

SZPoN, zgodnie z zapowiedziami, będzie zawierał dwa moduły – do zdalnej pracy i zdalnej edukacji. Oba będą mogły być wykorzystywane zarówno przez urzędników, jak i obywateli.

Minister Zagórski zapewnia, że jedną z największych zalet SZPoN będzie bezpieczeństwo. "Dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Nasze narzędzie będzie je gwarantować" - stwierdził Zagórski. 

KPRM w opublikowanej wczoraj nocie informuje, że w ramach pierwszego modułu - czyli zdalnej pracy/wirtualnego urzędu połączone zostaną funkcjonalności dotychczas rozproszone pomiędzy różnymi narzędziami:

  • narzędzie do telekonferencji z modułem video (połączenia wewnątrz i na zewnątrz organizacji, linki wysyłane e-mailem),
  • narzędzie do współdzielenia dokumentów, budowania list zadań oraz przydzielania ich innym osobom (np. w ramach jednego Departamentu lub Wydziału), tworzenia list spraw „do załatwienia” (tzw. „to do”) oraz integracji ich z kalendarzem,
  • moduł dla obywatela umożliwiający umawianie spotkań z urzędnikiem w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Drugi moduł umożliwiający szkolenia dla urzędników i obywateli, ma umożliwiać "publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów (np. z zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów stron www), jak również do wszystkich pracowników konkretnego urzędu" - wskazuje KPRM.

"SZPoN będzie mógł być integrowany z innymi planowanymi systemami, jak i istniejącymi już usługami cyfrowymi polskiej administracji" – zapowiedział minister Marek Zagórski.

Wdrożenie systemu zaplanowane jest na wrzesień tego roku.

image

 

Komentarze