Reklama

Polityka i prawo

XXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”

Fot. Forum Teleinformatyki
Fot. Forum Teleinformatyki

Dziś nikt już nie ma najmniejszych wątpliwości, że sprawne funkcjonowanie naszego państwa, a także całej gospodarki możliwe jest dzięki sprawnej realizacji cyfrowej transformacji wszelkich procesów wewnętrznych państwa oraz usług dla obywateli, w szczególności umożliwienie realizowania ich w sposób zdalny. Tegoroczne, prowadzone już po raz drugi wirtualnie, obrady Forum Teleinformatyki poświęcone będą doświadczeniom z ponad półtorarocznej transformacji państwa i gospodarki, ze szczególnym naciskiem na konstruktywne wyciągnięcie wniosków z porażek i wskazanie, jak minimalizować ryzyko ich występowania. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 23-24 września 2021 br.

Uczestnicy Forum

Rokrocznie w Forum uczestniczą najlepsi specjaliści i praktycy zaangażowani w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłorocznym, pierwszym w historii Forum online, uczestniczyły 373 osoby. 44% z nich stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, 22% środowisk naukowych, 10% przedstawiciele firm informatycznych i biznesu, 11% z sektora ubezpieczeń i 13% innych.

Ramowy program XXVII Forum

Czwartek, 23 września:

 • Uroczyste otwarcie z wręczeniem Nagrody „Złoty Herold I stopnia” i Nagrody im. Marka Cara.
 • Sesja 1 – Forum zaproszonych gości – zaplanowano dwa wystąpienia eksperckie.
 • Sesja 2 - Infrastruktura informacyjna państwa kluczowe projekty wobec pandemii – wystąpienia z wybranych instytucji, które zaprezentują interesujące i działające systemy informatyczne stworzone w związku z pandemią.
 • Sesja 3 – Forum Nowych Idei „Odporność cyfrowa systemów informacyjnych. SMART -
  cyfrowa szczepionka”
  – przedstawienie problematyki, jak wykorzystać internet rzeczy, zaawansowaną analitykę i dane dla zwiększania odporności krytycznych procesów w gospodarce na globalne zagrożenia, takie jak lockdown. Sesja przygotowana i prowadzona przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
 • Sesja 4 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – sesja przygotowana i prowadzona przez NASK oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • Sesja 5 – Forum administracji terenowej.
 • Sesja 6 – Kocioł dyskusyjny pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”.

Piątek, 24 września:

 • Sesja 7 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym i dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

image
Fot. Forum Teleinformatyki

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara, Złotego Herolda i Złoty wykład. Listę laureatów tych nagród z poprzednich lat można znaleźć: www.forumti.pl

Honorowymi Patronami XXVII Forum są: Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, CyberDefence24 i ITWIZ.pl.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualna agenda Forum, formularz rejestracyjny oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

Komentarze