Reklama

Polityka i prawo

Wzrost zainteresowania usługami elektronicznymi Poczty Polskiej

Fot. Poczta Polska S.A.
Fot. Poczta Polska S.A.

Do grona użytkowników eSkrzynki dołączyło kolejnych 10 tys. użytkowników i liczba ta stale rośnie. Z usługi łącznie korzysta już około 23 tys. odbiorców. Wzrost zainteresowania notuje także Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, w ramach którego nadawca otrzymuje informacje o doręczeniu albo zwrocie przesyłki niemalże w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z obraną strategią i ze względu na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami cyfrowymi, Poczta Polska pracuje nad systematycznym poszerzaniem portfolio usług dostępnych drogą online. W zakresie elektronicznej obsługi korespondencji, Spółka oferuje nowoczesne usługi dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesu. 

Cyfryzacja to dla Poczty Polskiej strategiczny kierunek rozwoju. Cieszy nas, że dostępne już udogodnienia zyskują coraz większe zainteresowanie. Już od kilku lat przechodzimy transformację biznesową w związku z postępem technologii teleinformatycznych oraz preferencji konsumentów. Poszukujemy nowych rozwiązań, będziemy wprowadzać kolejne, przyjazne dla klientów technologie. Z kolei, jako Wyznaczony Operator Cyfrowy, już od października rozpoczniemy obsługę cyfrową korespondencji urzędów i obywateli.

Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Jednym z cyfrowych rozwiązań Poczty jest eSkrzynka, która została wprowadzona w związku z zaleceniami w zakresie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się COVID-19 – zapewniając adresatom możliwość bezpiecznego i szybkiego odbioru korespondencji poleconej bez wychodzenia z domu czy biura.  

Warto przypomnieć, że w ramach usługi, przesyłki polecone są digitalizowane (skanowane) i udostępniane adresatom w internetowej skrzynce pocztowej, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa oraz poufności e-korespondencji. eSkrzynkę można założyć online, nieodpłatnie, przy użyciu profilu zaufanego, posiada ją już około 23 tys. użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach rozwiązania obsługiwane są przesyłki polecone, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komorników sądowych oraz z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez organy ścigania – jeśli zostały oznaczone przez nadawcę „Nie podlega digitalizacji”. 

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) zastępuje Zwrotne Potwierdzenia Odbioru w formie papierowej.  Usługa jest realizowana zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i komercyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje świadczenie EPO dla jednostek wymiaru sprawiedliwości, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnej formy pokwitowania faktu otrzymania listu poleconego. Poczta Polska świadczy usługę z wykorzystaniem tabletów przy użyciu dedykowanej aplikacji „Mobilny Listonosz”. W ramach tego projektu listonosze w całym kraju otrzymali urządzenia mobilne podłączone do Internetu, dzięki którym EPO udostępniane jest nadawcy w czasie rzeczywistym. 

Korzystanie z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru możliwe jest poprzez integrację systemu teleinformatycznego nadawcy z systemem nadawczym Poczty Polskiej  (EN) albo bez integracji systemowej dzięki pobieraniu przez nadawcę informacji o EPO dla danej przesyłki za pośrednictwem EN. 

W pierwszym kwartale 2021 roku ilość użytkowników EPO zwiększyła się o 11% względem analogicznego okresu roku 2020. Z elektronicznej formy odbioru mogą skorzystać klienci na podstawie pisemnej umowy.

Informacja prasowa Poczty Polskiej S.A.

Reklama

Komentarze

    Reklama