Reklama

Polityka i prawo

Wybory 2019: Premier wprowadza stopień alarmowy

fot. Peter-Lomas / pixabay
fot. Peter-Lomas / pixabay

Z uwagi na wybory parlamentarne, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wprowadził na terytorium całego kraju 2 stopień alarmowy – BRAVO-CRP. Będzie on obowiązywał od 10 października od godziny 00:01 do końca 14 października. 

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni, oznacza m.in. wprowadzenie wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, a także personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie alarmowe: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP, wprowadza się w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, które odnosi się do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w ich skład. Stopień alarmowy wprowadza premier lub, w przypadkach niecierpiących zwłoki, minister spraw wewnętrznych, informując premiera. W obu wypadkach należy zasięgnąć opinii ABW.  

Szczegółowe zadania wynikające z realizacji stopni alarmowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Reklama

Komentarze

    Reklama