Polityka i prawo

Wiceminister Zdzikot będzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo w MON

Fot. Por. Robert Suchy(CO MON)
Fot. Por. Robert Suchy(CO MON)

Prezes Rady Ministrów odwołał ze stanowisk dotychczasowych wiceministrów obrony narodowej Bartosza Kownackiego, Dominika Smyrgałę i Bartłomieja Grabskiego. Ten ostatni odpowiadał za sprawy cyberbezpieczeństwa w MON. Odpowiedzialność za ten obszar przejmie wiceminister Tomasz Zdzikot.

Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, będzie nadzorował departament prawny, kwestie związane z teleinformatyką w tym cyberbezpieczeństwo, infrastrukturą oraz wyższym szkolnictwem wojskowym. W MSWiA Tomasz Zdzikot odpowiedzialny był m.in. za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Zdzikot od listopada 2015 r. był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Najpierw w randze podsekretarza stanu, a potem, od października 2017 r. – sekretarza stanu. Został wówczas także pełnomocnikiem rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Od 2014 jest radnym wojewódzkim na Mazowszu. W latach 2006-14 był radnym w Warszawie. Od 2003 do 2005 r. doradzał wiceprezydentowi Warszawy Sławomirowi Skrzypkowi, a w 2006 r. był zastępcą burmistrza dzielnicy Śródmieście.

Uczestniczył w pracach zespołu ds. ustawy o obszarach metropolitalnych jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego. W latach 2007-08 był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat", zaś od 2008 r. pracował w departamencie prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (w tym jako wicedyrektor departamentu).

39-letni Zdzikot jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowe studia z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami

Komentarze

    Czytaj także