Reklama

Polityka i prawo

Walka z kradzieżą tożsamości. Zastrzeżenie numeru PESEL coraz bliżej

Grafika Defence24 (na podstawie materiałów GOV.pl)
Grafika Defence24 (na podstawie materiałów GOV.pl)

Kradzież tożsamości to wciąż jeden z największych problemów w zakresie ryzyka bezpieczeństwa danych. Projekt w tej sprawie ma pomóc w zgłoszeniu za pośrednictwem m.in. aplikacji mObywatel chęci zastrzeżenia numeru PESEL i w ten sposób ochrony np. przed wzięciem na daną osobę niechcianego kredytu.

Reklama

W grudniu ub.r. informowaliśmy o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości.

Reklama

Przypomnijmy, że projekt zakłada możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Taki rejestr zatrzeżeń ma prowadzić minister właściwy ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym. Jego celem ma być m.in. zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do rejestru; zapewnienie integralności danych czy przeciwdziałanie uszkodzeniom tego systemu.

W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące: numeru PESEL, informacja o jego zastrzeżeniu, data zastrzeżenia; informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL i data tej czynności.

Reklama

Dodatkowo bezpłatnie będzie można sprawdzić swoje dane i mieć wgląd, kto i kiedy weryfikował istnienie zastrzeżenia numeru PESEL. Na gov.pl będzie można pobrać zaświadczenie w formie elektronicznej, zawierające wszystkie dane osoby gromadzone w rejestrze zastrzeżeń oraz dotyczące wskazanej wyżej weryfikacji.

Skąd pomysł?

W związku z rosnącą skalą zgłoszeń dotyczących incydentów bezpieczeństwa danych, w aplikacji mObywatel ma zostać wprowadzona funkcja ochrony przed kradzieżą tożsamości, a także za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl, bądź też osobiście (w siedzibie organu gminy), w banku lub w placówce pocztowej.

Celem projektu – jak czytamy w uzasadnieniu – ma być po pierwsze: ograniczenie strat finansowych spowodowanych przestępstwami dokonanymi z użyciem skradzionej tożsamości; po drugie: zmniejszenie prawdopodobieństwa wyłudzenia np. pożyczki, kredytu oraz sprzedaży nieruchomości na skradzione dane; po trzecie: zmniejszenie liczby klientów korzystających z rozwiązań komercyjnych, które umożliwiają już zastrzeżenie numeru PESEL.

Czytaj też

Prace nad projektem

Obecnie trwają prace nad projektem, po etapie opiniowania i konsultacji publicznych 28 marca br. ma odbyć się konferencja w sprawie uzgodnień co do treści dokumentu.

Jak informuje Maciej Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w KPRM, w projekcie z 21 marca br. zawarto m.in. rozszerzenie o wypłaty gotówkowe w bankach oraz wprowadzono dodatkowy kanał zastrzeżenia – we wspomnianych placówkach pocztowych (w pierwotnej wersji nie było tego zapisu – red.).

„Te zmiany będą zapobiegać oszustwom metodą >>na wnuczka<< i >>na policjanta<<. Aktywne zastrzeżenie będzie też stanowiło przeszkodę do wydania duplikatu karty SIM” – wskazał Maciej Górski w serwisie LinkedIn.

W najnowszej wersji projektu wskazano, że między 1 stycznia 2019 roku do 30 maja 2022 roku stwierdzono 33 454 przestępstwa z tytułu posługiwania się fałszywymi i skradzionymi dokumentami.

Czytaj też

Ile z budżetu państwa?

Jak oszacowano w projekcie, w ciągu 10 lat na wprowadzenie rejestru zastrzeżeń przewidziano kwotę 36,54 mln zł z budżetu państwa. Z kolei koszt wdrożenia zmian w systemach informatycznych na 2023 rok to 2,5 mln zł. Utrzymanie systemu ma natomiast kosztować 1,2 mln zł rocznie.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama