Polityka i prawo

Ustawa o doręczeniach elektronicznych ważnym krokiem w procesie cyfryzacji kraju

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dokument uzyskał akceptację wszystkich posłów obecnych podczas posiedzenia. „O tym, że ta ustawa jest ważna świadczy nie tylko długość konsultacji i czas pracy, jaki został na nią poświęcony, ale przede wszystkim jej istota” – podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii posłowie pochylili się nad sprawozdaniem Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W ramach obrad swoje stanowisko przedstawił minister cyfryzacji Marek Zagórski, który podkreślił, że omawiana ustawa jest skomplikowana, ale jednocześnie bardzo istotna punktu widzenia obywateli oraz państwa.

Szef resortu cyfryzacji zaznaczył, że prace nad nowymi przepisami wymagały długiego okresu czasu i wzmożonego wysiłku, co wiązało się między innymi z szeregiem prowadzonych konsultacji. „Spodziewaliśmy się, że ustawa będzie wymagała wnikliwej analizy na etapie prac parlamentarnych” – stwierdził Marek Zagórski podczas posiedzenia Komisji. Dodał, że sytuację dodatkowo utrudniła pandemia koronawirusa oraz konieczność wprowadzenia zmian w innych przepisach, które wymagały szybkiego działania.

„O tym, że ta ustawa jest ważna świadczy nie tylko długość konsultacji i czas pracy, jaki został na nią poświęcony, ale przede wszystkim jej istota” – podkreślił szef resortu cyfryzacji. Głównym założeniem regulacji jest zagwarantowanie obywatelowi prawa do elektronicznej komunikacji z organami państwa, a także wprowadzanie tzw. „domyślności cyfrowej”, czyli prymatu rozwiązań cyfrowych nad tradycyjnymi. „Z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji oraz rządu jest to bardzo ważny krok” – podkreślił Marek Zagórski.

Jak wskazał szef resortu cyfryzacji, podstawą możliwości skorzystania z komunikacji elektronicznej będzie złożenie przez obywatela deklaracji, w której wyrazi chęć otrzymywania korespondencji w sposób elektroniczny. „Nie będzie musiał (obywatel – przyp. red.) składać tej deklaracji każdorazowo” – zaznaczył minister, dodając, że cała procedura dotyczyć będzie wyłącznie uruchomienia adresu zainteresowanej osoby w bazie adresów elektronicznych. „Chcemy, aby odbywało się to w sposób prosty i przejrzysty z punktu widzenia odbiorcy” – wyjaśnił Marek Zagórski.

Minister zwrócił uwagę, że ustawa zakłada długie vacatio legis w odniesieniu do niektórych instytucji z uwagi na stan przygotowań i skomplikowanie materii, chociażby w wymiarze sądownictwa. Jednakże nowe regulacje są istotne dla podmiotów państwowych, ponieważ zostaną one zobowiązane do ich respektowania. Co więcej, ustawa określa i definiuje w jaki sposób powinny być budowane rozwiązania informatyczne, a także procedury wewnątrz instytucji, aby można było zrealizować ten proces.

Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że z myślą o obywatelach, którzy nie chcą korzystać z cyfrowej korespondencji lub też są wykluczeni cyfrowo przewidziano rozwiązania hybrydowe. „Pomimo tego że cała korespondencja z administracji w kierunku obywatela będzie kierowana drogą elektroniczną to w przypadku osób, które nie będą miały swojego adresu w bazie adresów elektronicznych, operator wyznaczony będzie miał obowiązek tą korespondencję wydrukować i dostarczyć w sposób tradycyjny” – wyjaśnił Marek Zagórski. Warto zaznaczyć, że zgodnie z treścią ustawy operatorem cyfrowym będzie operator wyznaczony, czyli Poczta Polska (do 2025 roku).

Podczas swojego przemówienia minister cyfryzacji skierował słowa podziękowania do członków Komisji, Podkomisji, a także przedstawicieli poszczególnych ministerstw za pracę nad ustawą. „Podkreślam – to było bardzo duże wyzwanie i bardzo serdecznie za wszystko dziękuję” – zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

Swoje stanowisko podczas posiedzenia Komisji przedstawił również poseł Dariusz Stefaniuk, przewodniczący Podkomisji. W przemówieniu przypomniał, że Podkomisja została powołana 4 maja br. przez Komisję Cyfryzacji i pracowała w ramach 9 posiedzeń.

Odnosząc się do zapisów ustawy podkreślił, że zawarta w niej problematyka jest bardzo złożona i wymagała wzmożonego wysiłku. „Liczba ministerstw (m.in. cyfryzacji, finansów, klimatu, sprawiedliwości – przyp. red.) oraz podmiotów (np. UKE, KNF – przyp. red.) zaangażowanych w tworzenie tej ustawy pokazuje, jak bardzo złożona jest jej materia” – stwierdził Dariusz Stefaniuk. Jak dodał, nowe prawo zmienia kilkadziesiąt innych ustaw, co stanowiło poważne wyzwanie legislacyjne.

„Założenia, które wypracowaliśmy będą mogły służyć wszystkim Polakom przez wiele długich lat” – powiedział przewodniczący Podkomisji. „Gdyby taka ustawa funkcjonowała przed pandemią, nie mielibyśmy tyle kolejek do urzędów” – zakończył.

Wynik głosowania nad wnioskiem o przyjęcie sprawozdania Podkomisji wraz z przyjętymi poprawkami w celu ustalenia treści sprawozdania Komisji wyglądają następująco:

Sprawozdawcą Komisji został poseł Dariusz Stefaniuk, przewodniczący Podkomisji.

Komentarze