Reklama

Polityka i prawo

UKE: Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Fot. Fabian Horst/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Fabian Horst/Wikipedia Commons/CC 4.0

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje o zawieszeniu terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, że w związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568) bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz został zawieszony.

Zawieszenie biegu terminu składania ofert wstępnych obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r., w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej.

Aukcja rozpoczęła się z dniem 6 marca 2020 r. Termin na złożenie ofert wstępnych, pierwotnie został wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2020 r. na godz. 15:00.

W aukcji będą mogą wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji może uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł. Prezes UKE przewiduje, że wpływy do budżetu państwa z aukcji pasma 3,6 GHz wyniosą 1.9 miliarda złotych. Analitycy prognozują, że wpływy mogą być nawet większe i sięgnąć 4.1 milarda złotych.

Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

Redakcja/Nota prasowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Reklama

Komentarze

    Reklama