Reklama

Polityka i prawo

Ujawnienie listy osób objętych kwarantanną. UODO przygląda się sprawie

Fot. Engin_Akyurt/Pixabay
Fot. Engin_Akyurt/Pixabay

Urząd Ochrony Danych Osobowych przygląda się sprawie związanej z ujawnieniem danych osób objętych kwarantanną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie - poinformował Urząd w komunikacie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie (PPIS) pismo wyjaśniające dotyczące opublikowania danych osobowych osób przebywających na kwarantannie. Sprawa jest obecnie analizowana przez UODO, a ewentualne dalsze działania Urzędu będą uzależnione od jej okoliczności.

Do opinii publicznej trafiła lista osób, które są objęte kwarantanną orzeczoną decyzją administracyjną PPIS w Gnieźnie oraz kwarantanną obowiązkową w związku z przekroczeniem granicy kraju, a także osób odbywających izolację domową w związku ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W tej sprawie zostały powiadomione odpowiednie organy – Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie.

W wyjaśnieniach PPIS poinformował, że przeprowadził czynności wyjaśniające, z których wynika, że źródłem ujawnienia tych danych nie była Inspekcja Sanitarna w Gnieźnie.

PPIS wskazał także, że dane osób objętych kwarantanną przekazywał Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, Naczelnikowi Poczty Polskiej w Gnieźnie, Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz Komendzie Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Biorąc pod uwagę fakt, że dane te były przetwarzane przez różne podmioty, konieczne jest ustalenie, w którym z nich mogło dojść do naruszenia. W tym celu Prezes Urzędu podejmie wszelkie działania, do których jest uprawniony, w celu dokładnego wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia.

Komunikat prasowy UODO

Komentarze