Reklama

Polityka i prawo

Twitter formuje siły do przeciwdziałania samobójstwom i seksualnemu wykorzystaniu dzieci

fot. piqsels
fot. piqsels

Twitter zwielokrotnia swoje wysiłki na rzecz oczyszczania platformy ze szkodliwych treści i nie ogranicza się jedynie do obszaru tzw. fake newsów i prowadzenia dezinformacji. Dostrzegając problemy, które rodzą się na w mediach społecznościowych i przekładają się również na obszar rzeczywistego działania, utworzone zostaną grupy robocze mające na celu wypracowanie rozwiązań w ramach nie tylko udaremniania prób nękania, łamania praw cyfrowych, ale również zapobiegania samobójstwom i seksualnemu  wykorzystaniu dzieci.

Rada zaufania i bezpieczeństwa Twittera utworzona w 2016 roku zrzesza ponad 40 ekspertów i organizacji, którzy pomagają w opracowywaniu produktów, programów i zasad Twittera. W najbliższym czasie Platforma zamierza poszerzyć prace tej platformy. Twitter zidentyfikował najważniejsze trendy, które w opinii ekspertów platformy wychodzą poza obszar online i przyczyniają się do szkód w rzeczywistym świecie.

Każda z grup tematycznych będzie koncentrować się na doradzaniu w zakresie 4 głównych zagrożeń – bezpieczeństwa i nękania online, praw człowieka i praw cyfrowych, wykorzystania seksualnego dzieci oraz zapobiegania samobójstwom i zdrowiu psychicznemu. Jak zaznacza platforma, grupy mają być kluczowym elementem pomagającym nam nauczyć się, jak możemy szybciej poruszać się, aby reagować na pojawiające się trendy i zagrożenia. Więcej informacji o planowanych pracach grup platforma ma przekazać w styczniu – czytamy w oficjalnym komunikacie Twittera.  

Twitter bardzo mocno uaktywnił się w obszarze nowych rozwiązań mających zwalczać nieuczciwe, nielegalne i niebezpieczne praktyki na swojej platformie. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu ogłoszono, że konta kandydatów w przyszłorocznych wyborach w USA będą specjalnie oznaczane, aby wspomóc użytkownikom weryfikację prawdziwości kont a tym samym zapobiegać dezinformacji. Konta kandydatów oprócz widocznej ikonki urny do głosowania będą posiadały również podstawowe informacje skąd kandydują.

Na początku grudnia platforma postanowiła uruchomić Centrum Prywatności Twittera (Twitter Privacy Center) w celu zwiększenia komunikacji pomiędzy użytkownikami a platformą. Centrum powstanie, aby w bardziej przejrzysty sposób informować w jaki sposób platforma dba i jakie działania podejmuje, aby chronić dane swoich użytkowników – napisano w newsroomie Twittera. Za pośrednictwem nowo utworzonego centrum odbywać się będzie informowanie odnośnie pracy, którą wykonuje platforma w kontekście zabezpieczenia informacji, ale również jakiego rodzaju, dane są gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane oraz o sposobach kontroli dla użytkownika odnośnie przekazywanych informacji o sobie.

Komentarze