Reklama

Polityka i prawo

Trzeba skuteczniej walczyć z dezinformacją wokół 5G. Członkowie UE apelują do Komisji Europejskiej

Fot. Ted Eytan/stopsmartmeters.org/CC 4.0
Fot. Ted Eytan/stopsmartmeters.org/CC 4.0

”Komisja Europejska musi blisko współpracować z państwami członkowskimi w celu implementacji środków pozwalających na skuteczną walkę z dezinformacją wokół 5G”. Z takim apelem  zwróciło się 15 członków Unii Europejskiej, w tym Polska. 

Według sygnatariuszy listy, Unia Europejska musi podjąć długoterminowe i systematyczne działania w obszarze walki z dezinformacją wokół sieci 5G. Państwa zwracają uwagę na konieczność otrzymania natychmiastowej pomocy ze strony KE tak, aby sprostać rosnącej liczbie przypadków dezinformacji związanej z siecią 5G i szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego. Bez strategii walki z tym zjawiskiem, członkowie UE obawiają się, że ich rozwój gospodarczy może zostać spowolniony. Wielu z nich widzisz w nowej technologii jedną z narzędzi, która pozwoli na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego.

Sygnatariusze listy podkreślają konieczność kontynuowania badań naukowych nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Rekomendują również przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej na poziomie UE, informującej czym jest sieć 5G oraz jakie konsekwencje ze sobą niesie.

Dezinformacja wokół 5G narosła w czasie pandemii COVID-19, gdzie obie te tematyki były ze sobą łączone. Liczne publikacje w Internecie zawierające ogromną ilość fake newsów na ten tematów doprowadziły do ataków fizycznych na infrastrukturę telekomunikacyjną w Europie.

Wśród sygnatariuszy listy znalazły się: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja i Szwecja.

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!
Reklama

Komentarze

    Reklama