Reklama

Polityka i prawo

„Technologia IoT w Polsce już jest mocno rozwinięta”. Czy istnieją jeszcze jakiekolwiek blokery innowacji?

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Infrastruktura, system prawny, zasoby intelektualne to tylko niektóre „blokery” utrudniające rozwój IoT w Polsce - wynika z raportu „IoT w polskiej gospodarce” zaprezentowanego w lipcu w Ministerstwie Cyfryzacji. Temat ten powraca w interpelacji poselskiej i pytaniu o działania, jakie podejmuje ministerstwo, aby zrealizować rekomendacje płynące z raportu i ściągnięcia przeszkód wdrożenia IoT.

"Obszerność raportu oraz wielość dziedzin, których dotyczy, świadczą o tym, że wdrożenie technologii Internetu Rzeczy w Polsce wymaga wciąż wielu skoordynowanych działań" – twierdzi w interpelacji poselskiej skierowanej do ministra cyfryzacji Arkadiusz Marchewka (PO). Poseł wystosował szereg pytań prosząc o odpowiedz w zakresie rozwoju IoT oraz sposobu adaptacji w Polsce „Digital Marketplace”. Odpowiedzi udzieliła Minister Wanda Buk.

Minister Buk odpowiadając na pytanie Posła czy rekomendacje zawarte w raporcie zostały już przeanalizowane przez Ministra lub Ministerstwo odpowiedziała, że z uwagi na fakt, że to Ministerstwo (a konkretnie Departament Zarządzania Danymi) koordynowało proces powstawania raportu jego treść jest doskonale znana. Jak zapewnia, treść dokumentu posłuży jako baza do działań legislacyjnych. Jednocześnie udzielać odpowiedzi na kolejne pytanie – czy Ministerstwo planuje wdrożyć rekomendacje płynące z raportu odpowiedziała twierdząco. „Taki bowiem od początku był cel jego stworzenia” – stwierdziła w odpowiedzi na interpelacje. Prace nad propozycjami zawartymi w raporcie toczone są w ramach trzech „nurtów”: projekty i finansowanie, standaryzacja i legislacja.

„Technologia IoT w Polsce już jest mocno rozwinięta” – twierdzi Minister Buk, na pytanie posła o termin wdrożenia technologii IoT na poziomie gwarantującym odpowiednie bezpieczeństwo i powszechność jej stosowania na poziomie wskazanym w raporcie „IoT w polskiej gospodarce”. Raport ma zdaniem Minister stanowić „grunt” pod rozwój Internetu Rzeczy w Polsce, a który jak przewiduje „planowany jest na całym świecie na najbliższe lata, a ściśle powiązany jest z rozwojem technologii 5G, nad wdrożeniem której Ministerstwo Cyfryzacji również̇ prowadzi zaawansowane działania”. 

Ostatnie pytanie posła odnosiło się do rozwiązania „Digital Marketplace” a także sposobu w jaki będzie przebiegać jego wdrożenie w Polsce. Minister Buk wskazała, że w wypadku tego rozwiązania w Polsce planowane jest przygotowanie platformy zakupowej ZUCH.

Platforma ta ma na celu zapewnienie administracji publicznej wsparcia informatycznego przy zamawianiu usług chmurowych. Proces adaptacji „Digital Marketplace” będzie polegał na rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego o dodanie procesów związanych z klasyfikacją systemów informatycznych oraz przeprowadzeniem procesu zakupowego, rozszerzeniu procesów, które dostępne są w brytyjskiej wersji „Digital Marketplace” w związku z polskimi wymogami prawa zamówień publicznych. Ponadto konieczne będzie przystosowanie interfejsu pod potrzeby polskiego użytkownika oraz zapewnieniu otwartości technologicznej od rozwiązań oferowanych od dostawców komercyjnych wykorzystanych w "Digital Marketplace" – czytamy w odpowiedzi Minister Buk.

Reklama

Komentarze

    Reklama