Reklama

Polityka i prawo

Szkolenia dla menedżerów platformy e-learningowej oraz koordynatorów uczelni programu „Legia Akademicka”

Fot. Cyber.mil.pl
Fot. Cyber.mil.pl

Realizując postanowienia Decyzji nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.01.2020 roku w sprawie programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych „Legia Akademicka”, Regionalne Centrum Informatyki Kraków (jednostka ze struktury Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni) zorganizowało szkolenia dla uczestników nowo utworzonej platformy e-learningowej.

W dniach 18 – 21 lutego 2020 roku przeprowadzono szkolenie dla osób wyznaczonych do pełnienia roli menadżera kategorii i menadżera platformy Legii Akademickiej. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, powołanego w 2020 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Eksperci z RCI Kraków przygotowali uczestników do pełnienia przydzielonych ról na Platformie e-Learningowej Legii Akademickiej.

Kolejne szkolenie, dedykowane dla koordynatorów uczelni biorących udział w programie Legii Akademickiej, RCI Kraków zrealizowało w dniach 25 i 27 lutego br. W podzielonym na część teoretyczną i praktyczną kursie uczestniczyło 48 osób z uczelni cywilnych oraz wojskowych z terenu całego kraju.

Przedstawiciel Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, funkcjonującego od początku 2020 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej, omówił znaczenie modułu e-learningowego w procesie szkolenia LA i przedstawił informacje dotyczące zasad realizacji programu. Eksperci z RCI Kraków szczegółowo zaprezentowali wszelkie zadania wynikające z pełnienia roli koordynatorów na platformie e-learningowej, które już niebawem będą realizowane przez uczestników szkolenia.

Informacja prasowa Cyber.mil.pl 

Reklama

Komentarze

    Reklama