Reklama

Polityka i prawo

Szerokopasmowy Internet dla wszystkich. Są wyniki konkursu CPCP

FOT. Doctor-a/Pixabay
FOT. Doctor-a/Pixabay

Centrum Projektów Cyfrowa Polska poinformowało 6 lipca o rozstrzygnięciu konkursu w ramach I rundy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Wiodącym celem konkursu o numerze  POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Pod uwagę brano jedynie wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Decyzją Komisji Oceny Projektów pomocą zostaną objęte następujące obszary:

- Chełmsko-Zamojski, część B1

- Legnicko- Głogowski

- Włocławski, części A i B

- Lubelski, części A i B1

- Oświęcimski

- Radomski, części A i B

- Rybnicki

- Tarnowski, część A

- Wałbrzyski, część A

- Puławski, części A i B

FIBEE IV Sp. z o.o. złożyło dziewięć  wniosków z czego zaakceptowanych zostało sześć. Obszary za które, ta spółka będzie odpowiedzialna: Chełmsko- Zamojski część B1, Włocławski części A i B, Lubelski część B1, Radomski części A i B. Wartość dofinansowania w przypadku wniosków tej spółki wyniesie ponad 311 milionów złotych.

FIBEE I Sp. z o.o. osiągnęło 80% skuteczność. Spośród pięciu złożonych wniosków zaakceptowanych zostały cztery dla obszarów Legnicko- Głogowskiego, Lubelskiego części A i Puławskiego części A i B. W tym przypadku mówimy o kwocie blisko 290 milionów złotych.

Wnioski Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. zostały zaakceptowane dla trzech obszarów o łącznej wartości dofinansowania wycenianej na nieco ponad 70 milionów złotych. Dotyczy to obszarów Oświęcimskiego, Rybnickiego i Wałbrzyskiego części A.

Obszar Tarnowski część A został podany we wniosku ZICOM Infrastruktura Sp. z o.o. i zostanie objęty dofinansowaniem rzędu 59 i pół miliona złotych.

Reklama

Komentarze

    Reklama