Reklama

Polityka i prawo

System zbierania zgód IAB narusza RODO

Fot. geralt / Pixabay
Fot. geralt / Pixabay

Wyskakujące okienka (pop-upy) naruszają przepisy RODO - ocenił belgijski organ ochrony danych osobowych. Jego zdaniem wymuszanie w ten sposób zgody na śledzenie użytkowników i użytkowniczek dla celów personalizowanej reklamy narusza przepisy obowiązującego w Europie prawa ochrony danych i prywatności.

Orzeczenie to, które opisuje na swojej stronie Fundacja Panoptykon, to efekt złożonych przez tę i inne organizacje w 2019 roku skarg przeciwko IAB Europe. Skargi te zakwestionowały zgodność systemu "Transparency & Consent Framework" (TCF) z europejskimi regulacjami.

Według belgijskiego urzędu, IAB powinien być traktowany jako administrator (kontroler) danych. IAB Europe utrzymuje z kolei, że nie pełni takiej roli, a profile marketingowe tworzone na potrzeby funkcjonowania systemu aukcji real time bidding nie są danymi osobowymi. 

RODO - obowiązki i prawa

"W naszych skargach zwracaliśmy uwagę, że jest dokładnie odwrotnie, a wstępna decyzja belgijskiego organu przyznaje nam rację" - komentuje na swoich stronach Panoptykon.

"Oznacza to, że IAB Europę powinno spełnić wszystkie wymagania, jakie RODO stawia administratorom (przede wszystkim przeprowadzić analizę ryzyka przetwarzania danych, wdrożyć zasady domyślnej ochrony prywatności i wykazać, że przetwarza dane legalnie)" - dodaje Fundacja.

Panoptykon podkreśla, że RODO daje szerokie prawa użytkownikom i użytkowniczkom sieci, którzy mogą np. zażądać dostępu do danych, ich sprostowania czy usunięcia. 

Co dalej z orzeczeniem?

Kiedy decyzja belgijskiego organu danych zostanie potwierdzona, zgodnie z przewidzianym w RODO mechanizmem one-stop shop trafi do organów w Polsce i Holandii, skąd wywodzą się skarżące IAB podmioty.

Organy krajowe muszą przygotować swoje stanowisko względem belgijskiego orzeczenia w ciągu miesiąca. O ile zgodzą się w nim z organem orzekającym, decyzja z Belgii stanie się obowiązująca. W razie sprzeciwu, sprawa rozpatrzona zostanie przez EROD - Europejską Radę Ochrony Danych.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama