Reklama

Polityka i prawo

Sieć 5G trampoliną dla innowacji i wzrostu gospodarczego w Polsce

Fot. Piqsels/CC 4.0
Fot. Piqsels/CC 4.0

Wzrost PKB o 63,2 miliardy zł, czyli o 1,2% oraz 98 tysięcy nowych miejsc pracy do 2028 r. - takie korzyści może przynieść wprowadzenie technologii 5G w Polsce. Będzie to trampolina, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług, produktów i administracji publicznej.

Wdrożenie sieci 5G w Polsce jest nieuniknione, jednak nadal trwają dyskusje i konsultacje dotyczące strategii wprowadzenia tej nowej technologii. Raport „Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania” przedstawia społeczny i ekonomiczny wpływ wdrożenia sieci 5G w naszym kraju z perspektywy konsumentów, przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Raport, we współpracy z Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowała firma Accenture.

Z analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu wynika, że wprowadzenie technologii 5G przyczyni się do korzystnych dla Polski zmian gospodarczych. Raport zwraca uwagę na korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa oraz indywidualni konsumenci w wyniku rozwoju tej technologii, tworzenia nowych produktów i usług oraz wdrożenia infrastruktury 5G. Szacuje się, że do 2028 roku dzięki zastosowaniu technologii 5G polskie PKB zwiększy się relatywnie o 1,2%, a rynek wzrośnie o 98 tysięcy miejsc pracy. Korzyści w odniesieniu do wzrostu gospodarczego kraju prognozowane są na 63,2 miliardy zł. Wdrożenie technologii 5G w Polsce umożliwi automatyzację procesów związanych z pracą oraz przesunięcie kapitału ludzkiego z zawodów i czynności o niskiej wartości dodanej do branż o wysokiej wartości dodanej.

Sieć 5G umożliwi dalszy rozwój technologii takich jak autonomiczne samochody, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość czy szeroko rozumiane idee Przemysłu 4.0 i Inteligentnego Miasta. Konsumenci otrzymają szybszy i bardziej niezawodny Internet mobilny, umożliwiający korzystanie z innowacji technologicznych opartych o nowy standard łączności bezprzewodowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności użytkowników jest wymieniane przez światowe organizacje oraz europejskie i polskie władze jako jeden z najważniejszych priorytetów w sferze regulacji nowych technologii cyfrowych. Sieć 5G znajduje się w centrum uwagi organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwe, gdyż oferowane przez nią funkcjonalności zwielokrotnią nie tylko możliwości nowych technologii, ale także zwiększą skalę takich zagrożeń jak ataki i włamania, mające na celu przejmowanie kontroli nad infrastrukturą krytyczną czy kradzież wrażliwych informacji.

„Poziom osiąganych dzięki rozwojowi sieci 5G korzyści będzie w dużej mierze zależał od przyjętych zasad jej wdrożenia. Wypracowanie podejścia do zarządzania częstotliwościami oraz sprzyjające przepisy to wyzwanie stojące przed regulatorem, które jest jednocześnie kluczowym warunkiem sukcesu. Niezwykle istotne jest także oszacowanie oraz określenie zasad finansowania kosztów budowy infrastruktury 5G w Polsce przez państwo i firmy prywatne w modelu współdzielenia częstotliwości i sieci telekomunikacyjnej, również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W przypadku tak dużej inwestycji, jaką jest rozwój infrastruktury dla sieci 5G, niezbędna jest dokładna analiza każdego z możliwych scenariuszy finansowania” – mówi Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji.

„Rozwój sieci 5G może być gigantyczną szansą na rozwój dla Polski. Jest naturalnym następstwem dotychczasowej sieci 4G/LTE – dzięki niej Internet mobilny uzyska gigabitowy transfer danych o znacznie mniejszym opóźnieniu na poziomie zaledwie kilku milisekund. Istotną przewagą sieci 5G jest również umożliwienie dostępu do łącza internetowego znacznie większej liczby urządzeń w jednej lokalizacji – nawet do miliona na kilometr kwadratowy. Zmieni to radykalnie sposób używania urządzeń mobilnych, na przykład podczas imprez masowych. Mniejsze zużycie energii w urządzeniach korzystających z sieci 5G pozwoli z kolei wydłużyć czas pracy baterii telefonów, tabletów czy urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things). Innymi słowy, sieć 5G nie jest po prostu szybszym łączem internetowym, ale technologią, która będzie narzędziem dla rozwoju kolejnych, być może rewolucyjnych produktów i usług” – mówi Tomasz Grabowski, Dyrektor Zarządzający, Accenture w Polsce.

„Technologia 5G przyniesie nową jakość w łączności bezprzewodowej i umożliwi powstanie urządzeń, sensorów oraz połączeń pomiędzy nimi, które pozwoli na dostarczenie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki nim możliwe będzie praktyczne wdrożenie koncepcji inteligentnych miast, Przemysłu 4.0 oraz cyfrowej administracji. Ta postępująca integracja zarówno urządzeń, ich użytkowników, jak i poszczególnych dziedzin gospodarki doprowadzi do powstania sieci powiązań i zależności określanych mianem ekosystemu sieci 5G, który obejmie konsumentów jak i administrację publiczną oraz przemysł” – dodaje dr Aleksandra Suchorzewska, szefowa zespołu strategii technologicznej w Accenture.

Informacja prasowa Accenture

Reklama

Komentarze

    Reklama