Reklama

Polityka i prawo

SAT4EDU - internet dla szkół

fot. pixinio.com
fot. pixinio.com

Dziś w Warszawie, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej, europarlamentarzystów, przedstawicieli MEiN oraz szkół biorących udział w projekcie, zainaugurowano europejski projekt SAT4EDU. Pilot projektu, który jest realizowany przez konsorcjum firm pod przewodnictwem SoftCream Software, obejmie szkoły w Polsce, Włoszech i Grecji.

SAT4EDU to pilot projektu satelitarnego dostępu szerokopasmowego do internetu dla szkół z obszarów zupełnie bez dostępu lub z niewystarczającym dostępem do internetu, finansowany przez Parlament Europejski i wdrażany przez Komisję Europejską. W wydarzeniu inaugurującym projekt wzięli udział m. in. Ekaterini Kavvada, Director of Innovation and Outreach w DG DEFIS, europarlamentarzyści: Andrzej Halicki (Polska) i Aldo Patricello (Włochy), a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorium oraz szkół biorących udział w projekcie. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Krzysztof Meissner (UW), który zainaugurował projekt wystąpieniem pod tytułem „Czas płynie wolniej na Ziemi niż w satelitach” (Time runs slower on Earth than in satellites).

Projekt SAT4EDU odpowiada na potrzeby europejskich instytucji edukacyjnych znajdujących się w tzw. białych obszarach. Są to miejsca na terenie Unii Europejskiej, gdzie mimo wysiłków, w dalszym ciągu nie oferuje się szerokopasmowego dostępu do internetu. Ponadto szanse na uzyskanie tego typu usługi w najbliższych latach są nadal niewielkie – najczęściej wynika to z niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych czy geograficznych. Instytucje edukacyjne w małych i odległych miejscowościach nie generują popytu umożliwiającego pokrycie kosztów budowy i utrzymania sieci szerokopasmowej. 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację białych obszarów, Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu projektu pilota SAT4EDU. To działanie umożliwi nie tylko sprawdzenie praktycznych aspektów dostępu satelitarnego, ale również uzyskanie realnej oceny takiego przedsięwzięcia.

W ramach projektu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskają wybrane szkoły położone na obszarach permanentnie białych. 

Działania obejmują:

• Instalację sprzętu (anteny odbiorczo-nadawczej, modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową);

• Zapewnienie usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowy z dostawcą usług dostępu satelitarnego (np. Starlink od SpaceX, czy Astra);

• Podłączenie do szerokopasmowego internetu szkolnych komputerów – przy czym preferowane będzie podłączenie w ten sposób szkolnej sieci lokalnej. 

„Chcemy, aby tzw. białe obszary mogły uzyskać dostęp do internetu, który powinien być prawem, a nie przywilejem – tłumaczy Robert Śmietanka, prezes zarządu SoftCream Software i leader konsorcjum firm realizujących projekt. - Wierzymy, że równy dostęp do odpowiedniej jakości treści jest możliwy, dlatego projekt SAT4EDU chce realnie zmniejszyć poziom wykluczenia cyfrowego na terenie UE. Takie zmiany pozwolą wyrównać szanse obywateli, przy okazji dbając o zrównoważony rozwój regionów. Dzięki tego typu działaniom możemy systematycznie zmniejszać ilość białych plam na mapie Europy i chcemy, pod auspicjami Komisji Europejskiej taki projekt realizować” – podkreśla Robert Śmietanka. 

„Nie mamy wątpliwości, że dostęp satelitarny może być skuteczną metodą usprawnienia, urozmaicenia i uelastycznienia poziomu edukacji w instytucjach edukacyjnych – mówi Andrzej Halicki, europoseł, inicjator projektu. - Stwarza to zarówno uczniom, jak i nauczycielom możliwość samodzielnego wyszukiwania zasobów informacyjnych i umożliwia korzystanie z programów umieszczonych w sieci np. materiałów multimedialnych lekcji i zajęć edukacyjnych szczególnie w erze pandemii z jaką przyszło się zmagać nie tylko Europie, ale i całemu światu. Urządzenia z dostępem do szerokopasmowej sieci staną się narzędziem dydaktycznym, będącym świetnym motywatorem, umożliwiającym efektywne kształcenie, a ja jestem dumny, że polska firma realizuje ten projekt” – kończy Andrzej Halicki.

Szkoły biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów związanych zarówno z realizacją, jak i utrzymaniem zapewnionej usługi. Szkoły mogą wykorzystywać łącze dostępowe do codziennej działalności edukacyjnej, współpracy w sprawach związanych z monitorowaniem działań, czy przygotowaniem raportów dotyczących funkcjonowania usługi. Projekt w żaden sposób nie ogranicza doboru treści edukacyjnych, które realizowane są zgodnie z programami szkolnymi w krajach, których dotyczy. Pilot projektu obejmuje szkoły w Polsce, Grecji i we Włoszech. 

image

 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama