Reklama

Polityka i prawo

Sąd podtrzymał w mocy karę UODO. Samorząd zapłaci za naruszenie RODO

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie miała miejsce rozprawa dotycząca skargi Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego odnosząca się do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która nakładała administracyjną karę pieniężną na przedstawiciela lokalnego samorządu. Sąd oddalił złożoną skargę. 

WSA rozpatrywał skargę Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego na decyzje Prezesa UODO z 18 października 2019 r. w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

W tym miejscu należy przypomnieć, że jednym z powodów nałożenia kary w wysokości 40 tys. zł na Burmistrza miasta było to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym przekazywał dane. Ponadto, w decyzji Prezes UODO zarzucił brak procedur wewnętrznych dotyczących przeglądu zasobów dostępnych w BIP pod kątem ustalenia okresu ich publikowania. To spowodowało, że przykładowo w BIP były dostępne m.in. oświadczenia majątkowe z 2010 roku, podczas gdy okres ich przechowywania wynosi 6 lat, co wynika z przepisów sektorowych.

Sąd na rozprawie oddalił skargę Burmistrza. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że nie znajduje podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji. Zdaniem sądu Prezes UODO prawidłowo zastosował przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Sąd także podkreślił, że RODO ma zastosowanie do danych przetwarzanych w BIP.

Ponadto WSA uznał, że organ nadzorczy w sposób wyczerpujący w wydanej decyzji uzasadnił zajęte stanowisko i wysokość nałożonej kary.

W ocenie sądu nałożona na Burmistrza kara nie stanowi nadmiernego obciążenia dla organu i jest adekwatna do stwierdzonych naruszeń w obszarze przetwarzania danych.

Więcej o decyzji Prezesa UODO o nałożeniu kary w komunikacie dostępnym pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1240

Informacja prasowa UODO

Komentarze