Reklama

Polityka i prawo

Rzecznik Praw Dziecka popiera UODO ws. ochrony danych biometrycznych dzieci

Fot. Bill Oxford/unsplash.com
Fot. Bill Oxford/unsplash.com

Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną wystosowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i skierowaną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), dotyczącą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową w Gdańsku. 

Jak wskazuje UODO w oficjalnym komunikacie do sprawy, stanowisko Urzędu wyrażone w decyzji z lutego 2020 r. nakładającej administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł na Szkołę Podstawową z Gdańska, przetwarzającej dane biometryczne dzieci, jest podzielane przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Dlatego zgłosił on swój udział w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 809/20), który uchylił decyzję Prezesa UODO” - czytamy.

Rzecznik Praw Dziecka w piśmie skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślił, że przetwarzanie danych biometrycznych dzieci ma szczególny charakter i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem naruszenia praw i wolności podmiotu danych”. Jego zdaniem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinien zostać w pełni uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania. 

Jak informowaliśmy na naszym portalu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku wykorzystywała czytnik biometryczny jako narzędzia do identyfikacji dzieci i weryfikacji uiszczenia opłaty za posiłek. Postępowanie urzędu wykazało, że pozyskiwanie danych biometrycznych a także ich przetwarzanie odbywało się na postawie pisemnej zgody opiekunów i korzystało z nich 680 dzieci. Zdaniem Prezesa UODO zgoda Rodzica nie może być przesłanką legalizującą przetwarzanie danych biometrycznych, zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

UODO uznał, że tym przypadku udzielona przez opiekunów zgoda nie może być uznana za dobrowolną, gdyż jej brak wywoływał negatywne skutki. Dzieci, których rodzice nie udzielili zgody, musiały przepuszczać w kolejce po posiłek pozostałych uczniów” - tłumaczy Urząd.

Jednak WSA wskazał, że wyrażenie zgody przewidzianej w art. 9 ust. 1 lit. a RODO legalizuje przetwarzanie danych biometrycznych dzieci. „Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok WSA w Warszawie UODO złożyło 2 marca 2021 r.” - czytamy w komunikacie. 

Na podstawie informacji prasowej UODO

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

Reklama

Komentarze

    Reklama