Reklama

Polityka i prawo

Rząd zajmie się projektem noweli powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

fot. ev/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. ev/ Unsplash/ Domena publiczna

Nowelą zakładającą powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we wtorek zajmie się Rada Ministrów. Regulacja przygotowana przez MSWiA we współpracy z Komendą Główną Policji ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

Powstanie CBZC zapowiedziano 27 lipca na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera. Tworzymy w Policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - służbę, która będzie zajmować się tylko i wyłącznie przeciwdziałaniem cyberzagrożeniom - mówił wtedy premier Mateusz Morawiecki. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku - podkreślał.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński na konferencji o nowym programie modernizacyjnym służb na lata 2022-2025 pod koniec października informował, że z 7,5 tysiąca nowych etatów w Policji ok. 1,8 tys. będzie przeznaczonych dla CBZC. Nowy pion w Policji będzie wzorowany na CBŚP.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Policji w formacji zostanie wyodrębniona służba zwalczania cyberprzestępczości. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw będzie CBZC.

Jednostką kierować będzie komendant CBZC, który będzie podlegał Komendantowi Głównemu Policji. Szef CBZC będzie powoływany spośród oficerów Policji i odwoływany przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Z kolei jego zastępców będzie powoływał i odwoływał szef KGP na wniosek szefa CBZC.

W projekcie zaznaczono, że sprawy, które zostały wszczęte w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji albo w wydziałach do walki z cyberprzestępczością komend wojewódzkich, które nie zostały zakończone przed wejściem w życie ustawy "prowadzi się odpowiednio we właściwości jednostki organizacyjnej Policji – Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, przed Komendantem Głównym Policji albo przed właściwym komendantem wojewódzkim policji albo przed komendantem stołecznym policji, chyba że dalsze prowadzenie tych spraw należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub komendy, przy pomocy której wykonuje on swoje zadania".

W projekcie zawarto zapis, że policjanta przyjętego do służby zwalczania cyberprzestępczości można przenieść lub delegować do innej służby w policji pod warunkiem przystąpienia przez policjanta do postępowania kwalifikacyjnego i uzyskania z nich pozytywnego wyniku. Z kolei funkcjonariusz policji może zostać przeniesiony dobrowolnie do służby zwalczania cyberprzestępczości. Odbywałoby się to na wniosek Komendanta CBZC.

Zdolność operacyjna do 2025 roku

Jak zaznaczono, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w CBZC, który wykonuje zadania polegające na bezpośrednim rozpoznawaniu, zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych i posiada niezbędne kwalifikacje będzie przysługiwał dodatek służby zwalczania cyberprzestępczości w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70 proc. i nie wyższej niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Docelowo, Biuro do 2025 roku ma osiągnąć zdolność operacyjną w oparciu o 1800 funkcjonariuszy. Ich zarobki mają wynosić między 10 a 15 tys. zł netto. Zgodnie z deklaracjami Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA, nowa jednostka powstać w oparciu o 350 wykwalifikowanych funkcjonariuszy, którzy do tej pory zajmowali się już zwalczaniem cyberprzestępczości.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Pełnomocnikiem insp. Adam Cieślak

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości objął insp. Adam Cieślak.

Według zapisów projektu, w ciągu pół roku pełnomocnik przedstawi Komendantowi Głównemu Policji propozycję policjantów do przeniesienia do służby w nowej jednostce. Z dniem powołania komendanta CBZC pełnomocnik zakończy działalność.

PAP/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Źródło:PAP

Komentarze