Reklama

Polityka i prawo

Rusza turniej Cybersecurity Challenge PL2020

Fot. axelle b/.publicdomainpictures.net
Fot. axelle b/.publicdomainpictures.net

Rusza turniej Cybersecurity Challenge PL2020, w ramach, którego będą rywalizowali studenci z całej Polski. Wcielają się oni w rolę doradców rządu w trakcie cyberkryzysu.

23 kwietnia studenci z 16 województw wystartują w turnieju Cybersecurity Challenge PL2020. Ten innowacyjny projekt różni się od klasycznych hackatonów, gromadzących studentów IT. Łączy wokół tematu cyberbezpieczeństwa pięć dziedzin: Medycynę, IT, Prawo, Biznes i Wojskowość. Kreuje dobre praktyki, tworząc międzysektorowe kanały komunikacji. Pierwotnie, wydarzenie zaplanowano na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej partnerem projektu. Ze względu na pandemię odbędzie się ono w formule on-line. Środowisko pracy zapewnia Microsoft Polska.

Cyberbezpieczeństwo to kluczowe, globalne wyzwanie 21 wieku. W erze cyfryzacji i Internetu Rzeczy Digital Pearl Harbour, Cyber 9/11 i deepfakes na co dzień goszczą w naszej rzeczywistości, wpływając na rządy, biznes i przeciętnego Kowalskiego. Okres pandemii przyspieszył cyfrową transformację, generując również nowe wyzwania, m.in. według statystyk znacząco nasiliły się cyberataki, stąd edukacja wspierająca rozwój ekosystemu cyberbezpieczeństwa wymaga międzysektorowego ujęcia

Margo Koniuszewski - prezes fundacji The Bridge

Cybersecurity Challenge PL2020 integruje sektor publiczny, akademię, biznes, dyplomatów i wyróżniających się studentów z 65 uczelni: politechnik, wydziałów prawa, zarządzania/ekonomii, akademii medycznych i wojskowych. To społeczność o zasięgu 700 tysięcy studentów.

Opis turnieju
W turnieju prezentują się 5-osobowe, interdyscyplinarne zespoły z 16-u województw. Wcielają się w rolę tzw. tiger groups- doradców rządu w trakcie cyberkryzysu. Adresują strategiczno-technologiczne, regulacyjne i komunikacyjne implikacje ataku. Studenci otrzymają do rozwiązania kazus, przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji. To złożony scenariusz symulowanego cyberataku. Stawką jest bezpieczeństwo obywateli i państwa. Turniej przynosi uczestnikom wymierne korzyści edukacyjne, trudne do zdobycia na uczelni:

  • praktyczne zrozumienie dla pojęcia ekosystem cyberbezpieczeństwa w ramach obowiązujących regulacji,
  • przyswojenie zasad zarządzana ryzykiem w cyberprzestrzeni,
  • umiejętności proaktywnej analizy cyberzagrożeń,
  • kompetencje definiowania polityki bezpieczeństwa (w tym nabycie instynktu ciągłej oceny cyber-ryzyka).

Projekt wspiera działania Ministerstwa Cyfryzacji, wynikające z realizacji zadań zawartych w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i wpisuje się w strategię Cyberbezpieczeństwa RP w zakresie rozwijania świadomości społecznej, ukierunkowanej na bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.

Jury
W jury turnieju zasiadają eksperci reprezentujący: GPW, NBP, Grupę ds. Ciągłości Działania przy Związku Banków Polskich (ZBP), banki - Pekao SA, ING, BNP Paribas, stowarzyszenie ISSA Poland, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Agencję Mienia Wojskowego, Centrum Informacji Kryzysowej, AVET Information and Network Security, kancelarię Gawroński i Partnerzy, Walkabout Games i Microsoft Polska.

Turniej daje studentom niepowtarzalną wręcz możliwość empirycznego doświadczenia jak trudnym i złożonym jest proces zarządzania kryzysowego. Dzięki interdyscyplinarności zespołów stwarza szansę poznania problemów i potrzeb nie tylko własnych specjalizacji, ale też innych sektorów gospodarki

Hubert Łabęcki, Przewodniczący Grupy ds. Ciągłości Działania przy ZBP

 Informacja prasowa 

Komentarze