Reklama

Polityka i prawo

Rozwój współpracy w dziedzinie technologii teleinformacyjnych pomiędzy EaPeReg a ITU

fot. ITU Pictures / Flickr / CC BY 2.0
fot. ITU Pictures / Flickr / CC BY 2.0

Prezes UKE Marcin Cichy, jako Przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) w 2020 roku, oraz Sekretarz Generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) Houlin Zhao zawarli 11 maja 2020 r. porozumienie ustanawiające ramy współpracy na wysokim szczeblu pomiędzy EaPeReg i ITU w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Celem podpisanego porozumienia jest ustanowienie ram wzajemnej współpracy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i stworzenie warunków do rozwoju tej współpracy m.in. poprzez:

  • wzajemne dzielenie się raportami, wytycznymi, najlepszymi praktykami regulacyjnymi i studiami przypadków;
  • wzajemny udział w spotkaniach, w tym w Globalnym Sympozjum Organów Regulacyjnych (GSR), regionalnych forach regulacyjnych, regionalnych dialogach gospodarczych, grupach analitycznych i grupach tematycznych ITU, warsztatach tematycznych i spotkaniach grup roboczych;
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak organizacja spotkań tematycznych i warsztatów mających na celu budowanie zdolności oraz dzielenie się i wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Podpisanie porozumienia to fundament do budowania i dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie technologii teleinformacyjnych pomiędzy EaPeReg a ITU.

Sieć EaPeReg to niezależna platforma regulatorów łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego. Członkami organizacji są Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Platformę wspierają Komisja Europejska oraz kraje UE.

Prace EaPeReg skupią się na trzech obszarach: zawarciu porozumienia ws. wspólnej przestrzeni roamingowej w krajach Partnerstwa Wschodniego, niezależności regulatorów oraz koordynacji strategii zarządzania częstotliwościami, zarówno między krajami Partnerstwa Wschodniego, jak i w relacjach z krajami Unii Europejskiej.

Wymienione działania realizują inicjatywę Komisji Europejskiej EU4Digital, której celem jest transfer korzyści wynikających z jednolitego rynku cyfrowego krajom Partnerstwa Wschodniego. Realizacją projektu w 2020 r. będzie kierował Prezes UKE Marcin Cichy przy wsparciu Banku Światowego oraz EY.

Prezes UKE, 27 listopada ubiegłego roku, został wybrany na przewodniczącego sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) w 2020 r. Wyboru dokonano podczas 14. posiedzenia plenarnego organizacji, które odbyło się w Rydze. Wiceprzewodniczącym zostało Ministerstwo Transportu, Komunikacji i Wysokich Technologii Azerbejdżanu.  

komunikat UKE

Komentarze