Reklama

Polityka i prawo

Rosja na rzecz cyberbezpieczeństwa ONZ – silny nacisk i kolejna inicjatywa

Fot. Kremlin.ru
Fot. Kremlin.ru

W wywiadzie udzielonym dla TASS, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Oleg Syromołotov podkreślił, że Zgromadzenie Ogólne ONZ w ubiegłym roku zatwierdziło inicjatywę Moskwy dotyczącą wstępnej listy zasad odpowiedzialnego postępowania w przestrzeni informacyjnej. W związku z tym Moskwa naciska, aby otwarta grupa robocza ONZ ds. cyberbezpieczeństwa stała się  „cyber-ogólnym zgromadzeniem” całej organizacji.

„Otwarta grupa robocza ds. międzynarodowego cyberbezpieczeństwa ma zostać uruchomiona w tym roku w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dzięki inicjatywie Rosji” – wskazuje Oleg Syromołotov. – „Widzimy to jako rodzaj cyber-ogólnego zgromadzenia, w którym wszystkie państwa, pomimo ich poziomu rozwoju technicznego, wezmą udział w dyskusjach na ten temat na zasadzie równości”.

Według przedstawiciela rosyjskiego MSZ program działania grupy jest „dość bogaty”. Obejmuje całe spektrum zagadnień międzynarodowego bezpieczeństwa informacji, w tym m.in. problematykę dotyczącą niwelowania cyfrowych luk.

Oleg Syromołotov przypomniał, że Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w ubiegłym roku zatwierdziło z inicjatywy Rosji wstępną listę zasad odpowiedzialnego postępowania w przestrzeni informacyjnej. „Reguły te zyskały poparcie większości państw członkowskich ONZ, ale niestety nie wśród krajów zachodnich, które wydają się być w złudzeniu, że będą w stanie narzucić swoją dyktaturę całemu światu” – zaznaczył wiceminister.

Dodatkowo przedstawiciel rosyjskiego MSZ zauważył, że wspólne wysiłki powinny być wspierane na poziomie dwustronnym – „Mamy umowy międzyrządowe o współpracy w tej dziedzinie z wieloma krajami. Deklaracja najwyższego szczebla została podpisana z większą częścią państw. W 2018 roku podpisaliśmy cztery takie dokumenty. Mamy również umowy wielostronne w ramach Szanghajskich Organizacji Współpracy (SCO), Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO) oraz w regionie Azji i Pacyfiku”.

Na zakończenie Oleg Syromołotov podkreślił, że Moskwa jest otwarta na dialog na temat cyberbezpieczeństwa ze wszystkimi krajami. „Zainteresowanie współpracą z Rosją w zakresie międzynarodowego cyberbezpieczeństwa jest wysokie. Jeśli nasi partnerzy będą zainteresowani współpracą, zawsze będziemy ją wspierać” – podsumował wiceminister rosyjskiego MSZ.

Komentarze