Reklama

Polityka i prawo

RODO fundamentem podejścia Huawei do ochrony danych

Fot. Open Grid Scheduler/Flickr/Domena publiczna
Fot. Open Grid Scheduler/Flickr/Domena publiczna

W dniach 15 i 16 lipca w Singapurze odbyło się spotkanie IAPP Asia Privacy Forum 2019. Wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalistów w Dziedzinie Prywatności (IAPP) zgromadziło przedstawicieli organów nadzorujących ochronę danych w takich krajach jak Singapur, Hong Kong, Filipiny, Indie i Japonia, oraz ekspertów i naukowców z całego świata.

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ponad rok temu, ponad 370 000 organizacji powołało inspektorów ochrony danych, a samo zagadnienie prywatności zyskało szerokie uznanie. Przedsiębiorstwa przywiązują obecnie większą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Podczas IAPP Asia Privacy Forum Kevin Wang (Privacy Protection Wwner, Huawei GSPO Office), Fabrice Naftalski (Global Head of Data Protection, EY), dr Zhong Lin (partner, EY Chen & Co) oraz Shawn Li (inspektor ochrony danych, L'Oréal China) wzięli udział w debacie „RODO spotyka się z chińskimi wymogami dotyczącymi ochrony danych: ochrona prywatności, zasady zarządzania i praktyki”, podczas której skupili się na omówieniu strategii zgodności i rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w różnych systemach prawnych.

Eksperci przedstawili podobieństwa i różnice pomiędzy przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązującymi w UE i Chinach, przeanalizowali wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami międzynarodowymi w zakresie przestrzegania przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz przedstawili realne rozwiązania i propozycje w oparciu o własne doświadczenia w zakresie zarządzania ochroną prywatności.

Kevin Wang powiedział, że praktyki Huawei w zakresie ochrony prywatności obejmują zarządzanie i mechanizm działania danych osobowych w całym cyklu ich życia. Wprowadzają one do procesów biznesowych Huawei koncepcję Privacy by Design i Privacy by Default, które gwarantują przejrzystość w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych w całej działalności firmy. Huawei opracował zbiór globalnie obowiązujących zasad opartych na RODO i ogólnie przyjętych zasadach ochrony prywatności i dostosował do lokalnych rynków, na których działa firma. 

Ponadto Huawei zapewnia, że działania na rzecz ochrony prywatności mogą być skutecznie wdrażane i nadzorowane poprzez odgórną strukturę zarządzania firmą. Huawei aktywnie reaguje na zmiany w prawie, oczekiwania konsumentów i wymagania klientów. Koncern nieustannie interpretuje i przekłada wymogi ochrony prywatności na wymogi kontroli biznesowej oraz wdraża je w istniejący system procesów biznesowych.

Komentarze