Reklama

Polityka i prawo

„Przełom w cyfrowym handlu”. Państwa G7 osiągnęły kompromis

Fot. 首相官邸ホームページ/Wikimedia Commons/CC 4.0
Fot. 首相官邸ホームページ/Wikimedia Commons/CC 4.0

„Ta umowa jest prawdziwym przełomem, który jest wynikiem twardej dyplomatycznej rozgrywki” – powiedział jeden z brytyjskich urzędników, odnosząc się do pierwszych zasad handlu cyfrowego, które udało się wypracować podczas szczytu G7 w Londynie. „Handel cyfrowy musi służyć obywatelom” – jednogłośnie ocenili ministrowie handlu państw członkowskich.

Podczas spotkania w Londynie, które miało miejsce 22 października br., ministrowie handlu państw G7 ( USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada) osiągnęli porozumienie dotyczące handlu cyfrowego. Umowa jest przejawem kompromisu między ściśle regulowanymi systemami ochrony danych w Europie a bardziej otwartym modelem w Stanach Zjednoczonych.

My, ministrowie handlu państw G7 (…) sprzeciwiamy się cyfrowemu protekcjonizmowi i autorytaryzmowi. Rynki cyfrowe i telekomunikacyjne powinny być konkurencyjne, przejrzyste, sprawiedliwe i dostępne dla handlu międzynarodowego i inwestycji.

wskazali przedstawiciele rządów

„Prawdziwy przełom”

Porozumienie już zostało okrzyknięte „przełomowym”. Dlaczego jest ono tak ważne? Wynika to z faktu, że do tej pory panowały różne zasady dotyczące handlu cyfrowego i wykorzystania danych, co tworzyło wiele barier. Były one bardzo trudne do pokonania przede wszystkim dla małych i średnich firm – spełnienie wymogów wiązało się z dużymi kosztami i skomplikowanymi procedurami.

Jednak to, co wydarzyło się w Londynie należy uznać za pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku zmniejszania wspomnianych przeszkód.

Handel cyfrowy – i ogólniej handel międzynarodowy – musi służyć naszym obywatelom. (…) Powinien wspierać przedsiębiorczość i umożliwiać przedsiębiorstwom uczestnictwo w światowej gospodarce.

podkreślili przedstawiciele państw G7

Konkretne zasady

Państwa zgodziły się, że rynki cyfrowe powinny być otwarte i służyć obywatelom poprzez m.in. podnoszenie poziomu życia czy stwarzanie lepszych warunków do prowadzenia działalności małych i średnim biznesom.

Ministrowe podkreślili również, że zaufanie jest kluczowe z perspektywy swobodnego przepływu danych. Wskazano, że „dane osobowe muszą być chronione zgodnie z możliwymi do wyegzekwowania standardami, także w momencie przesyłania ich za granicę”. Ochrona obejmować będzie także kategorię „danych nieosobowych”. Przedstawiciele rządów zadeklarowali, że będą współpracować w celu zidentyfikowania podobieństw w podejściach prawnych państw członkowskich G7.

Osiągnięcie konsensusu w zakresie wspólnych zasad w sprawie dostępu rządu do danych osobowych przechowywanych przez sektor prywatny, pomoże zagwarantować przejrzystość prawa.

wskazali ministrowie handlu państw G7 w Londynie

Porozumienie odnosi się także do kwestii zabezpieczenia pracowników i konsumentów. Chodzi tutaj m.in. o zapewnienie godziwych warunków pracy oraz wdrożenie skutecznych środków ochrony konsumentów. Dodatkowo wskazano na konieczność ograniczenia biurokracji, co powinno odbyć się poprzez cyfryzację dokumentów związanych z handlem.

Przedstawiciele państw G7 są zgodni, że wspólne zasady handlu cyfrowego powinny zostać uzgodnione i utrwalone w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze