Reklama

Polityka i prawo

Priorytety polityki resortu cyfryzacji na rok 2021

Fot. Kaboompics.com/Pexels
Fot. Kaboompics.com/Pexels

Rozbudowa krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,  powstanie Krajowego Centrum Koordynacji Kompetencji Cyberbezpieczeństwa oraz opracowanie i upubliczenie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa to priorytety resortu cyfryzacji na rok 2021.

O priorytety i kierunki działań resortu cyfryzacji na rok 2021 zapytał poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz stanu Marek Zagórski przedstawił szereg celów, które mają zostać zrealizowane.

Rozbudowa krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ma polegać na nowelizacji ustaw i aktów wykonawczych oraz systemów wsparcia SOC, tworzenia sektorowych CSIRTów oraz realizacji projektów planowanych do sfinansowania KPO. Ponadto, zakłada się budowę Krajowego Centrum Koordynacji Kompetencji Cyberbezpieczeństwa, co jest wymagane przez Unię Europejską. Planowane jest również opracowanie i upublicznienie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa, co stanowi realizacje 2 celu szczegółowego  Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Co więcej, zakłada się przewiduje się stworzenie jednej bramy e-administracji poprzez kontynuacje prac rozwojowych Portalu RP  na 2 głównych środowiskach informatycznych: gov.pl – w zakresie serwisów administracji rządowej oraz samorzad.gov.pl – w zakresie serwisów jednostek samorządu terytorialnego.  Zakłada się także wdrożenie serwisów 100 instytucji rządowych (na gov.pl), serwisów 20 jednostek samorządu terytorialnego (na samorząd.gov.pl), integrację konta MójGov z gov.pl, przebudowę systemu GovPress oraz integrację z Katalogiem Podmiotów Publicznych realizowanym w ramach projektu Katalogi Administracji Publicznej.

Resort planuje również rozwój cyfrowych usług publicznych poprzez wdrożenie nowej strategii realizacji usług bardziej efektywnej czasowo i finansowo oraz realizację projektu e-Doręczeń. Ich celem jest wdrożenie usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce równoważnej prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru oraz zgodnej z wymogami kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Kolejnym priorytetem jest Rozwój Cyfrowej Tożsamości zawierającej projekty dostarczające i modernizujące komponenty obsługi cyfrowej tożsamości. Planuje się przebudowę profilu zaufanego PZ 2.0 oraz wdrażanie pakietu zmian uszczelniających proces zakładania i wykorzystywania PZ.  Istotne jest również realizowanie Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa poprzez m.in. migracje klientów na Rządową Chmurę Obliczeniową oraz budowa Krajowego  (Rządowego) Centrum Przetwarzania Danych („KCPD”) począwszy od opracowania koncepcji projektu KCPD, analizy kosztowej i projektowej czy projektowania tras światłowodowych pomiędzy nowo budowanymi Data Center w ramach projektu KCPD.

Resort planuje również implementacje dyrektywy 2019/2024 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zakłada się także przyjęcie Programu otwierania danych (POD) na lata 2021-2027 i powołanie zespołu zadaniowego do spraw nowego POD,  i przeprowadzenie pilotażowych warsztatów z zakresu otwierania danych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Sekretarz stanu Marek Zagórski wymienił również jako jeden z priorytetów rozwój szerokopasmowego Internetu w Polsce. W ramach realizacji tego punktu zakłada się wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz rozpoczęcie realizacji 3-letniego projektu edukacyjno-informacyjnego pt. „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”.

Ważną rolę przywiązuje się także do upowszechnienia krajowej i międzynarodowej debaty nt. zarządzania przestrzenią cyfrową. Wskazuje się tutaj na główne wydarzenia: Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021 Polska oraz EXPO 2020 w Dubaju. Zagórski wspomina również o organizacji Światowego Szczytu Cyfrowego ONZ oraz działaniach promocyjno-uświadamiających podejmowanych z związku z organizacją tego wydarzenia.

Resort nie zapomni także o kampaniach edukacyjno-informacyjnych nt. technologii cyfrowych poprzez emisję kampanii informacyjnej w mediach. Będzie ona realizowana w trybie ciągły oraz dotyczyć obszarów tematycznych takich jak: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, nauka programowania.

image

Komentarze