Reklama

Polityka i prawo

Priorytety nowego ministra cyfryzacji

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Prezydent Andrzej Duda 17 kwietnia 2018 roku powołał Marka Zagórskiego na stanowisko Ministra Cyfryzacji. Do swoich priorytetów zaliczył usprawnienie działania systemu CEPIK, nowelę prawa telekomunikacyjnego, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ochronie danych.

Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze – zapowiada nowy szef resortu cyfryzacji

Minister cyfryzacji - Marek Zagórski

Marek Zagórski kieruje Ministerstwem Cyfryzacji już od stycznia 2018 roku (jako sekretarz stanu). Do 17 kwietnia 2018 r., czyli do dnia nominacji, konstytucyjny nadzór nad resortem pełnił premier Mateusz Morawiecki. Zagórski podejmował decyzje w jego imieniu.

Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze. Wszyscy w Radzie Ministrów zdają sobie sprawę, że cyfryzacja skraca dystans między obywatelem a urzędami i państwem. Przede wszystkim zaś daje wygodę, minimalizuje czas realizacji spraw urzędowych i ułatwia życie przedsiębiorcom, a przez to wpływa pozytywnie na gospodarkę. - Ministerstwo Cyfryzacji pełni tu niezwykle ważną rolę: koordynatora polityki w zakresie informatyzacji

Minister cyfryzacji - Marek Zagórski

Przejściowy okres w Ministerstwie Cyfryzacji pozwolił na uporządkowanie i priorytetyzację projektów – najważniejsze z nich będą realizowane. Resort nie tylko działa sprawnie, ale udało się też uporządkować jego strukturę i sposób zarządzania.

Koncepcje realizowane w MC są ważne dla Premiera i Rządu, ale można je realizować tylko pod warunkiem doskonałej współpracy z innymi resortami. Okres, w którym Premier osobiście nadzorował ten dział stworzył warunki takiej współpracy - podkreśla Marek Zagórski.

Pierwszy kwartał 2018 roku był w resorcie czasem intensywnych prac nad skutecznym wdrażaniem kluczowych pomysłów w życie i rozpoczęciem ich praktycznej realizacji.

Ruszył przetarg na transmisję danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze postepowanie objęło blisko 4,7 tysiąca lokalizacji, czyli 92 proc. placówek oświatowych z sześciu województw.

Równolegle w resorcie trwało porządkowanie i ustalanie priorytetów dla realizacji poszczególnych projektów. Działanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) udało się usprawnić na tyle, że pod koniec marca 2018 roku, liczba problemów związanych z funkcjonowaniem systemu spadła do poziomu, jaki miał miejsce przed wdrożeniem nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów w listopadzie 2017 roku.

Jednocześnie doświadczenia wyniesione z tego wdrożenia pozwoliły na przygotowanie takich rozwiązań legislacyjnych, które w przyszłości zapobiegną ewentualnym problemom podczas uruchamiania kolejnych elementów modernizowanego systemu CEPiK 2.0.

To przede wszystkim rezygnacja ze wskazywania sztywnych, ustawowych terminów wdrożeń. CEPiK 2.0 będzie systematycznie rozbudowywany, dzięki czemu kierowcy m.in. zostaną uwolnieni od obowiązku wożenia ze sobą dowodów rejestracyjnych pojazdów. W najbliższym czasie projektem odpowiednich przepisów ma się zająć Rada Ministrów.

Na legislacyjnym finiszu są także prace nad ważną nowelą prawa telekomunikacyjnego. Regulacje zaproponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji pozwolą m.in. lepiej chronić interesy konsumentów.

Chodzi w szczególności o opłaty za usługi typu SMS premium. Uporządkowanie rynku usług o podwyższonej opłacie oraz wprowadzenie do ustawy możliwości całkowitej blokady tego typu usług sprawi, że obywatele nie będą tak łatwo padali ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, czy wręcz wyłudzeń – zapewnia Marek Zagórski.

 Już niebawem, bo 1 czerwca b.r., w życie wejdzie kolejna nowelizacja przygotowana przez zespół MC – chodzi o ustawę o ewidencji ludności.

Dzięki zmianom, które zaakceptował już Prezydent, rodzice będą mogli on-line załatwić wszelkie formalności związane z narodzinami dziecka. Dla świeżo upieczonych rodziców to spore ułatwienie. W pierwszych dniach życia będą się mogli zająć opieką nad dzieckiem, a nie chodzeniem po urzędach - wyjaśnia nowy minister.

Do etapu prac legislacyjnych w parlamencie przeszedł kluczowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji - projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która dostosowuje nasz system prawny do europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). To pierwsza kompleksowa nowelizacja przepisów z tego zakresu od 25 lat i jedna z największych w ogóle. Docelowo zmianie ulegnie bowiem ponad 130 ustaw tzw. sektorowych.

Nie należy ulegać mitom na temat RODO. Te przepisy mają służyć ludziom, a nie utrudniać im życie

Minister cyfryzacji - Marek Zagórski

Na etapie prac rządowych jest też ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jej zapisy jasno dzielą kompetencje  poszczególnych organów państwa oraz odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym Polaków – za sprawy cywilne odpowiadać będzie Ministerstwo Cyfryzacji, a militarne – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Inne priorytety resortu? Pod koniec marca 2019 roku Polacy powinni dostać pierwsze dowody osobiste z warstwą elektroniczną. By finalizacja projektu zakończyła się sukcesem, konieczna jest współpraca kilku resortów i pełna koordynacja prac. Dlatego właśnie w Ministerstwie Cyfryzacji powołany został komitet sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych resortów.

Plany na najbliższe miesiące

Dla resortu – już pod kierownictwem Marka Zagórskiego, jako konstytucyjnego ministra – najistotniejsze będzie dokończenie realizacji najważniejszych projektów.

W pierwszej trójce, na realizacji których nowy minister skupi się teraz najbardziej, są przede wszystkim: dowód z warstwą elektroniczną, dalsze prace nad rozbudową i usprawnianiem systemu CEPiK oraz skuteczna implementacja RODO na gruncie polskiego prawa.

Równolegle, Marek Zagórski chce pracować nad wdrożeniem sieci 5G. To jeden z elementów niezbędnych do realizacji „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Podobnie jak dalsze znoszenie barier dla inwestycji telekomunikacyjnych.

Dlatego też opracowaną już ministerialną strategię „5G dla Polski” Marek Zagórski chce po dalszych pracach wynieść na poziom rządowy.

- Bez odpowiedniej infrastruktury i wykorzystania nowoczesnych technologii dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy kraju może być utrudniony – podkreśla nowy minister.

 

W Ministerstwie Cyfryzacji nadal będą się toczyć prace nad aplikacją mObywatel, która umożliwia potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

– W naszych planach jest dołączenie do aplikacji, od września tego roku, mobilnej wersji legitymacji uczniowskiej, a od października podobny prezent otrzymają studenci. Będą mogli korzystać z mobilnej wersji legitymacji studenckiej – mówi Marek Zagórski.

W resorcie szczególny nacisk położony zostanie także na ustawę, która upowszechni wykorzystywanie przez Polaków środków identyfikacji elektronicznej. Umożliwi łatwiejszy dostęp i logowanie do e-usług publicznych oraz zwiększy bezpieczeństwo w korzystaniu z usług komercyjnych.

Ministerstwo planuje także zintensyfikowanie prac nad systemem e-doręczeń, który umożliwi odbieranie i wysyłanie drogą elektroniczną oficjalnej korespondencji, a także budową portalu gov.pl, który docelowo powinien stać się dla Polaków „jedną bramą do administracji publicznej”.

Komentarze