Reklama

Polityka i prawo

Powszechny dostęp do internetu i łączność 5G. Przyjęto aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego

fot. Christoph Scholz / Flickr / CC BY-SA 2.0
fot. Christoph Scholz / Flickr / CC BY-SA 2.0

W dniu 10 marca br. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS). Dokument określa najważniejsze cyfrowe cele rządu na najbliższe 5 lat, w tym m.in. powszechny dostęp do szybkiego internetu i rozwój sieci 5G.

NPS określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej.

Nowa dynamika

Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dokument został także dostosowany do nowych, wytyczonych przez Komisję Europejską, celów rozwoju sieci łączności elektronicznej – dodaje szef MC.

Co więc wydarzy się do 2025 roku? Oto najważniejsze założenia NPS:

  • Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.
  • Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.
  • W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Wedle założeń - jeszcze w tym roku w pełni rozwinięta łączność 5G pojawi się w co najmniej jednym głównym mieście.

Realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego koordynuje minister cyfryzacji.

Cele i wyzwania

Aby wyznaczone cele mogły zostać zrealizowane - w przyjętym dziś przez rząd dokumencie określono także niezbędne do tego działania finansowe i legislacyjne, dążące m.in. do zniesienia barier prawnych w szybkim rozwoju nowoczesnej łączności.

Wszystkie resorty zobowiązały się do podejmowania działań wspierających realizację zapisanych w NPS celów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwotna wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego została przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Uaktualniony NPS obejmuje okres do 2025 r. Przedstawia aktualny stan rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce oraz podsumowuje dotychczasowe inwestycje telekomunikacyjne, w tym te realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama