Reklama

Polityka i prawo

Portal GOV.PL do końca tego roku

Fot: gov.pl
Fot: gov.pl

W dniu 4 lipca br. na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pan Karol Okoński przedstawił stan oraz doświadczenia z realizacji pierwszego etapu integracji rządowych stron www w ramach projektu Portalu Administracji Rządowej - GOV.PL. Plan zakłada zakończenie integracji stron informacyjnych poszczególnych ministerstw w serwisie GOV.PL do końca tego roku. Minister Okoński przekazał także, że w dalszej kolejności do projektu zapraszane będą urzędy centralne, żeby docelowo projekt GOV.PL stanowił jedną, centralną bramę usług. 

Na chwilę obecną zintegrowana jest jedynie część serwisów informacyjnych reprezentujących poszczególne ministerstwa. Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest zapewnienie obywatelowi łatwego i intuicyjnego dostępu do usług administracji rządowej, mając na uwadze zachodzący proces  zmiany nawyków poszczególnych użytkowników. Już teraz, przy aktualnie obowiązującej strukturze serwisu, ponad 30% użytkowników portalu obywatel.gov.pl korzysta z usług mobilnych. Dla porównania serwis biznes.gov.pl wykorzystywany jest w większości przez komputery stacjonarne. Takie proporcje są nie tylko wyzwaniem  technicznym dla projektu, ale przede wszystkim konieczne jest zastosowanie jednolitych szablonów i wytycznych dla treści publikowanych, żeby użytkownik końcowy - obywatel, mógł w sposób ekonomiczny i efektywny skorzystać z usług administracji publicznej . 

Jak przekazał Kierownik Projektu GOV.PL, Pan Michał Przymusiński, główne wątpliwości po stronie ministerstw, w czasie dotychczasowej realizacji projektu, dotyczyły możliwości zastosowania jednego szablonu, użytecznego dla różnych podmiotów. Rozwiązaniem okazało się techniczne ujednolicenie architektury na pierwszym poziomie użytkownika i zastosowanie architektury „według potrzeb” na drugim i kolejnych poziomach aplikacji. Takie rozwiązanie ma zapobiec różnicom dla poszczególnych instytucji. Proces ujednolicenia, i wprowadzania zmian został zrównoważony także, poprzez zastosowanie ciągłości tworzenia usługi. Docelowo czas reakcji na zmiany na portalu, jaki zakłada Ministerstwo Cyfryzacji, ma wynosić dwa tygodnie, co wydaje się bardzo ambitnym, lecz absolutnie osiągalnym celem. Dodatkową zaletą projektu ma być także zastosowanie „open sourcowych” rozwiązań. 

Tworzenie projektu Portalu Administracji Rządowej GOV.PL jest także skomplikowane z powodu konieczności zaangażowania poszczególnych redaktorów serwisów ministerialnych w równoległe prowadzenie dwóch serwisów - starego i nowego. Także brak jednolitych standardów redakcyjnych stanowi aktualnie wyzwanie w obszarze przystępności informacji. Obszar ten, objęty ma być dodatkowym szkoleniem i stworzeniem katalogu dobrych praktyk w przyszłym roku. Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że będzie to kolejny priorytet w realizacji tego projektu. 

Sfera informacyjna państwa jest narażona także na zagrożenia cybernetyczne, co stanowi, według Ministerstwa Cyfryzacji główne ryzyko GOV.PL. W ramach projektu funkcjonuje co prawda zespół odpowiedzialny za monitorowanie i zwalczanie ataków na portal, niemniej rozproszone ataki DDoS są trudne do zwalczania i stanowią już dzisiaj duże zagrożenie. 

Warto podkreślić, że głównym celem projektu GOV.PL jest stworzenie platformy przyjaznej obywatelowi, gdzie będzie on w stanie w sposób szybki i intuicyjny odszukać najpotrzebniejsze informacje. Istotą portalu ma być także jego „transakcyjność”, czyli funkcjonalność polegająca na szybkim i skutecznym załatwieniu sprawy administracyjnej przez obywatela. 

Reklama

Komentarze

    Reklama