Reklama

Polityka i prawo

Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU

Fot. ITU Council 2018/Flickr/CC 2.0
Fot. ITU Council 2018/Flickr/CC 2.0

W wyborach przeprowadzonych podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 5 listopada 2018 r., Polska otrzymała 125 głosów i została wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU. Wynik ten został osiągnięty dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie kampanii promującej kandydaturę oraz wieloletniemu zaangażowaniu tych instytucji w prace ITU.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest wyspecjalizowaną agendą ONZ zajmującą się kwestiami telekomunikacji. ITU pełni kluczową rolę w zakresie regulacji w obszarze widma radiowego, w tworzeniu standardów technicznych, a także w tworzeniu i prowadzeniu inicjatyw wspierających kraje rozwijające się.

Polska została członkiem Rady ITU na kolejną kadencję. Dotychczas Polska była zaangażowana w prace ITU dotyczące przede wszystkim: norm promieniowana pola elektromagnetycznego, mapowania infrastruktury, rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii 5G czy budowania kompetencji cyfrowych. Była również gospodarzem europejskiej konferencji na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej i jakości usług, warsztatów dotyczących wdrażania mID (mobilnego dowodu tożsamości) i aktywnym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu internetem. Podczas dorocznej konferencji WSIS Forum z polskiej inicjatywy odbywają się warsztaty promujące małe i średnie przedsiębiorstwa i nowoczesne projekty realizowane przez uczelnie. Nasze zaangażowanie w obszarze cyfrowym zostało docenione przez społeczność ITU – Polska czterokrotnie otrzymała nagrodę WSIS Prize.

Polska jest zaangażowana we wdrażanie Regionalnych Inicjatyw ITU, które ukierunkowane są na podnoszenie standardów w obszarze cyfrowym w mniej rozwiniętych krajach regionu. Byliśmy współautorem 2 z 5 inicjatyw dla Europy przyjętych na konferencji WTDC-17, które dotyczą infrastruktury szerokopasmowej i zarządzania widmem, a także przyjaznej dla obywatela e-administracji.

W kolejnej kadencji Polska planuje nadal uczestniczyć w tych pracach i zwiększyć zaangażowanie w dyskusjach nad nowymi technologiami, sztuczną inteligencją czy internetem rzeczy. Chcemy, aby ITU stała się efektywną platformą wymiany doświadczeń najważniejsze dla nas tematy to: rozwój sieci na obszarach trudnodostępnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii, budowanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży czy wzmocnienie pozycji kobiet w ICT. Wymiana wiedzy między krajami bardziej i mniej doświadczonymi może przynieść wymierne efekty.

Podczas konferencji Pełnomocników wybrano nowy zarząd Związku (Sekretarza Generalnego i jego zastępcę oraz Dyrektorów trzech Biur Radiokomunikacji, Rozwoju i Standaryzacji), a także nowych członków Rady Związku i Rady Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W skład Rady ITU wchodzi 48 krajów, które na bieżąco nadzorują prace Zarządu Związku. Oprócz tego w ramach Rady działają grupy robocze, poświęcone takim tematom jak międzynarodowe aspekty zarządzania internetem, wdrażanie postanowień Szczytu WSIS, ochrona dzieci online oraz kwestie organizacyjne ITU.

Komentarze