Reklama

Polityka i prawo

"Polska Przyszłości" - debata wiceministrów

Fot. Jason B. Cutshaw/USASMDC/Domena publiczna
Fot. Jason B. Cutshaw/USASMDC/Domena publiczna

 W najbliższy wtorek 11 czerwca br. w Hotelu Novotel Centrum odbędzie II edycja konferencji wiceministrów „Polska Przyszłości”. Organizatorem wydarzenia, podczas którego sześciu wiceministrów z różnych resortów przedstawi projekty realizowane przez swoje ministerstwa, jest Instytut Libertatis

INSTYTUT LIBERTATIS od października 2016 r. organizuje wydarzenia, podczas których omawiane są tematy istotne dla wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Największym z nich jest konferencja wiceministrów “Polska Przyszłości”, której pierwsza edycja odbyła się w 2017 r. Uczestniczyło w niej siedmiu wiceministrów: Karol Okoński, Tomasz Zdzikot, Jan Dziedziczak, Paweł Gruza, Bartosz Marczuk, Maciej Wąsik.

Wydarzenie to rozpoczęło wiele gorących dyskusji i ferment intelektualny wokół kluczowych projektów ministerstw. Kontynuując udaną formę wydarzenia, 11 czerwca 2019 r. INSTYTUT LIBERTATIS organizuje II Konferencję „Polska przyszłości”, z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych resortach.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia swoje projekty zaprezentują: Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej, Leszek Skiba – Podsekretarz Ministerstwa Finansów, Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Müller – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Paweł Lisiecki- Sekretarz stanu.

Konferencji patronują Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstw Finansów

Komentarze