Reklama

Polityka i prawo

Polska Cyfrowa: Potrzebna świadomość potencjału 5G

Graf. Katarzyna Głowacka
Graf. Katarzyna Głowacka

Zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego jest fundamentalne dla przyszłości rozwoju sieci piątej generacji w Polsce. Dlatego potrzebne są jasne regulacje oraz pełna dywersyfikacji dostawców przy jej budowie – to jeden z głównych wniosków, jaki wynika z wewnętrznych konsultacji branży cyfrowej i nowych technologii dotyczących 5G.

Branżowe konsultacje na temat rozwoju sieci piątej generacji to inicjatywa Związku Cyfrowa Polska (ZCP). Wzięły w nich udział zaproszone przez ZCP firmy z sektora cyfrowego i nowych technologii oraz instytucje zaangażowane w rozwój sieci nowej generacji w naszym kraju. Celem było wypracowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska w związku z budową 5G. Jak wynika z rozmów z uczestnikami konsultacji, najważniejszym krokiem dla szybkiego postępu prac nad 5G w Polsce jest jak najszybsze przyjęcie nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie aukcji dot. częstotliwości.  – To wyznaczy „warunki gry” i pozwoli na rozpoczęcie wdrażania sieci 5G w Polsce. Z naszych rozmów wynika, że jest to perspektywa kilku najbliższych miesięcy – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Cyberbezpieczeństwo to klucz w implementacji 5G

Zdaniem branży zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest istotne przed rozpoczęciem budowy sieci piątej generacji. Dlatego ważnym jest m.in. zapewnienie jasnych regulacji w zakresie kryteriów dostawcy wysokiego ryzyka oraz – zgodnie z europejskim Toolbox 5G – pełnej dywersyfikacji dostawców do budowy sieci piątej generacji. Jak podkreśliły firmy uczestniczące w konsultacjach, bezpieczeństwo jest tym bardziej ważne, że 5G to ogromna szansa na rozwój polskiej gospodarki. Sieć znajdzie zastosowanie w różnych sektorach oraz zapewni pełne pokrycie całego kraju w dostępie do sieci komórkowej oraz szerokopasmowego internetu. – Realne wdrożenie idei przemysłu 4.0, aktywne zaimplementowanie w polskiej gospodarce sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji produkcji, inteligentne zarządzanie miastami, rozwój e-usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia to tylko początek długiej listy zastosowania potencjału sieci 5G – podkreśla Michał Kanownik. I dodaje: – Nie można zapominać też o sektorach wrażliwych, strategicznych dla polskiej gospodarki. Dlatego cyberbezpieczeństwo jest tym bardziej istotne.

 Potrzebna świadomość potencjału 5G

Jak wskazuje Związek Cyfrowa Polska w przedstawionych wnioskach z konsultacji, sieć piątej generacji nie jest tylko i wyłącznie kolejną generacją technologii. W opinii przedstawicieli branży cyfrowej należy działać równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to planowanie i budowa sieci 5G, a druga, to wsparcie przedsiębiorstw w wykorzystaniu nowych możliwości. Jak wskazano we wnioskach z konsultacji działania te spowodują powstanie ekosystemu zarówno w warstawie technologicznej jak i biznesowej. Dlatego przemysł i różne sektory gospodarki już dziś powinny przygotowywać się do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje 5G. Wraz z wdrożeniem sieci nowej generacji biznes musi być gotowy z usługami i rozwiązaniami, które będą mogli zaproponować w oparciu o nową technologię. Tym samym Polska będzie mogła wziąć udział w wyścigu o miano lidera w wykorzystaniu potencjału sieci 5G. – Niezbędna jest edukacja w tym zakresie kierowana zarówno do małego i średniego biznesu, do administracji, szczególnie samorządowej, ale również do konsumentów – ocenia Michał Kanownik. I podkreśla, że trzeba uruchomić jasną komunikację oraz system zachęt do inwestowania w nowe usługi i produkty oparte o sieć 5G.

Nowe modele w budowie sieci

Branża cyfrowa ocenia też, że w budowie polskiej sieci 5G należy wykorzystać otwartą zagregowaną platformę oraz model Open RAN, jako jedne z modeli budowy sieci, w którym mają szansę zaistnieć i aktywnie dostarczać rozwiązania polscy dostawcy. Otwarty model pozwoli na stworzenie sieci, która będzie bezpieczna oraz umożliwi uczestnictwo w jej budowie wielu producentom – zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. 

Ogromną wartość daje też daleko idąca softwaryzacja, czyli budowanie rozwiązań opartych o otwarte standardy i technologie. Jednocześnie przy wdrażaniu tego podejścia należy mieć na uwadze wszelkie aspekty cyberbezpieczeństwa, zdefiniowane standardy, jak również niezawodność i wydajność sieci zbudowanej w oparciu o tę technologię.

Testy w całym kraju

Testowanie możliwości sieci piątej generacji – zdaniem Cyfrowej Polski – powinno trwać w najlepiej przygotowanych kadrowo i technologicznie ośrodkach przemysłowych i technologicznych na terenie całego kraju, a potencjalnie również w ramach sieci i współpracy komercyjnej. Jak wskazano we wnioskach z konsultacji na temat 5G, należy upowszechnić wdrożenie sieci piątej generacji w ośrodkach przemysłowych i strefach ekonomicznych w celu, jak najszybszego maksymalizowania korzyści z sieci oraz stymulowania biznesu do implementowania rozwiązań opartych o tą technologię.

Informacja prasowa Związku Cyfrowa Polska

image

 

Reklama

Komentarze

    Reklama