Reklama

Polityka i prawo

"Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie" - Premier o Strategii Cyberbezpieczeństwa RP

fot. Pixies / pixabay
fot. Pixies / pixabay

”Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie, służyć temu będzie m.in. przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Cyberbezpieczeństwa RP” - napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Katowicach.

W liście odczytanym podczas otwarcia Forum przez prezes Instytutu Kościuszki Izabelę Albrycht premier podkreślił, że bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu.

„Jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, rozwoju społecznego i gospodarczego jest niepodważalne, stąd tak istotne było ustawowe uregulowanie kwestii budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W sierpniu minął rok od wejścia w życie ustawy, która umożliwiła identyfikację operatorów usług kluczowych w sześciu najważniejszych sektorach funkcjonowania państwa oraz budowę ekosystemu podnoszącego odporność na cyberataki, a także umożliwiającego skoordynowane reagowanie na incydenty w cyberprzestrzeni” - napisał Morawiecki.

„Chciałbym państwa zapewnić, że rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będzie kontynuowany, zarówno w wymiarze cywilnym, jak i militarnym” - podkreślił szef rządu.

Wskazał, że najważniejsze związane z tym działania właściwych ministrów - cyfryzacji i obrony narodowej - obejmują w ostatnich miesiącach: rekomendowanie obszarów współpracy z sektorem prywatnym, realizację programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa rynku cyfrowego, zainicjowanie powołania wojsk obrony cyberprzestrzeni, a także utworzenie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

„Rada Ministrów przyjęła niedawno Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, która wytycza główne kierunki działań w najbliższych pięciu latach. Kolejnym krokiem będzie opracowanie planu wdrożenia Strategii z harmonogramem i wskaźnikami monitorowania stanu jego realizacji, a także źródłami finansowania i podmiotami odpowiedzialnymi” - poinformował premier.

Zadeklarował, że rząd wspiera także rozwój cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej. „Przyjęta we wrześniu uchwała o wspólnej infrastrukturze informatycznej państwa, poza zainicjowaniem budowy podnoszącej bezpieczeństwo rejestrów państwowych rządowej chmury obliczeniowej, ma umożliwić samorządom i podmiotom ich podległym korzystanie z bezpiecznych usług publicznych chmur obliczeniowych” - zaznaczył.

Morawiecki napisał, że w kontekście nieuniknionego i niezbędnego dla rozwoju gospodarki opartej o dane postępu technologicznego, zadaniem rządu jest zapewnienie, aby rozwój ten przebiegał bez zakłóceń, w partnerstwie z przemysłem oraz partnerami europejskimi i transatlantyckimi.

„Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie w Grupie Wyszehradzkiej i w ramach inicjatywy Trójmorza oraz przez wzmocnienie potencjału naszego regionu na forum Unii Europejskiej” - zadeklarował.

Przypomniał, że budowanie polskich i regionalnych kompetencji, w szczególności w obszarze kryptografii oraz oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, będzie odbywało się w ramach przyjętego w czerwcu br. europejskiego aktu o cyberbezpieczeństwie.

„Nowe możliwości wynikające z zastosowania technologii związanych z budową sieci 5G, jak inteligentne miasta i pojazdy autonomiczne, są w zasięgu polskich firm i ośrodków naukowych. Chcę, aby Polska była liderem, nie tylko w wykorzystaniu tych technologii, ale również w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przetwarzania danych. Podkreślam jednak, że wszystkie te rozwiązania muszą być tworzone w oparciu o najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, aby ich stosowanie nie stanowiło zagrożenia dla użytkowników oraz dla bezpieczeństwa państwa” - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Źródło:PAP

Komentarze