Reklama

Polityka i prawo

Policja nauczy się walczyć z cyberprzestępczością

Fot. włodi/flickr
Fot. włodi/flickr

Polska Policja wydała ogłoszenie w sprawie zakupu usługi szkoleń informatycznych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. Wartość zamówienia wynosi poniżej 750 tysięcy euro.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń informatycznych, podzielonych na dwa zadania. Pierwsze obejmuje podnoszenie umiejętności i zdolności z obszaru „Chip-off – praktyczna analiza”. Drugie, to z kolei szkolenie z zakresu „Open-source intelligence z wykorzystaniem programu Maltego”. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 31 maja 2019 roku (dla pierwszego zadania) oraz do 30 września 2019 roku (dla zadania drugiego).

Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim oraz muszą mieć charakter kompleksowy. Uczestnicy po ich zakończeniu otrzymają w formie papierowej imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów oraz nabyte umiejętności. Kopia pełnej dokumentacji będzie również dostarcza droga elektroniczną w czasie nie dłuższym niż 5 dni po ukończeniu każdego bloku szkoleniowego.

Szkolenie „Chip-off – praktyczna analiza” będzie prowadzone przez 8 dni roboczych (minimum 56 godzin, w tym 45 minut zajęć praktycznych) w zakresie m.in. wprowadzania do analizy i odzyskiwania danych urządzeń typu monolit poprzez omówienie struktury wewnętrznej typu PCB oraz NAND. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności w obszarze przygotowania urządzeń do analizy, korzystania z adapterów, pracy z analizatorem logicznym czy analizy pintout’u nieznanego urządzenia.

Z kolei szkolenie „OSINT z wykorzystaniem programu Maltego” będzie prowadzone przez 2 dni robocze (minimum 14 godzin, w tym 11 godzin praktyki) w obszarze m.in. budowy strategii wyszukiwania informacji i budowy słów kluczowych, monitorowania danych, identyfikacji źródeł, geolokalizacji, wyszukiwania typu Google Hacking czy zaawansowanego budowania profilu z wykorzystaniem otwartych źródeł i social mediów.

Reklama

Komentarze

    Reklama