Reklama

Polityka i prawo

Podsumowanie jubileuszowego XXV Forum Teleinformatyki „Polska’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji”

Fot.  XXV Forum Teleinformatyki
Fot. XXV Forum Teleinformatyki

W zamykającym obrady kotle dyskusyjnym stwierdzono m.in., że tworzenie w administracji publicznej strategii związanych z rozwojem technologii ma przede wszystkim służyć kreowaniu rozwoju gospodarczego, a nie tylko zwiększaniu sprawności działania państwa i wygody obywateli. Elementami tego rozwoju są globalne rozwiązania, wykorzystujące m.in. nowe sieci i usługi telekomunikacyjne 5G, Internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI), chmury obliczeniowe, analizę danych (Data Science, Big Data).

Główa sesja składała się z prezentacji trzech polskich instytucji, obchodzących w tym roku jubileusze 100-lecia (PKO Bank Polski, Główny Urząd Miar) i 85-lecia (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) swojej działalności. Piotr Krawczyk, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego, omawiał kierunki rozwoju technicznego banku, jego transformacji w instytucję technologiczną z licencją bankową. Prezentował wykorzystanie m.in. takich rozwiązań jak: AI, Big Data, Aglie, Robotic Process Automation w tworzeniu zintegrowanych usług nie tylko bankowych.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówiła o kulisach realizacji reformy e-Państwa z perspektywy projektów ZUS – e-składka, e-ZLA, e-akta i EESSI   (Electronic Exchange of Social Security Information), o uproszczeniu wielu działań oraz oszczędnościach, wynikających m.in. ze zmniejszenia liczby błędów. Miarą sukcesu elektronicznych zwolnień jest fakt, że w sierpniu 2019 r. zwolnienia papierowe stanowiły zaledwie 0,01% wszystkich wystawionych. E-akta, czyli elektronizacja dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwach, znakomicie upraszcza obowiązki archiwizacyjne firm – skracając je z 50 do 10 lat i zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników.

Ewa Dyner-Jelonkiewicz, ekspertka Głównego Urzędu Miar, prezentowała działania Urzędu, uzmysławiając znaczenie GUM w zapewnieniu bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Jako przykład znaczenia precyzyjnych pomiarów, wspomniano urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi czy radary policyjne, które rozkalibrowują się po kilkuletniej eksploatacji.

Forum zakończył tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny z tematem wiodącym „Krajowe strategie technologiczne a potencjał przemysłu teleinformatycznego”. Wprowadzeniem do dyskusji były dwie prezentacje: „Udział przemysłu teleinformatycznego w realizacji krajowych strategii technologicznych – możliwości i propozycje” dra inż. Andrzeja Dulki, Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz „Systemy  wspomagania  państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA i GIS” Piotra Gałkowskiego, Koordynatora Projektów IT w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. W gronie panelistów wystąpili (w kolejności alfabetycznej): dr  inż.  Andrzej  Dulka (Prezes  PIIT),  Tomasz Jaworski (Microsoft), Przemysław  Koch  (Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji), Robert Kroplewski (Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego), Adam Marciniak (Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego), Anna Trzecińska (Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego). Dyskusję panelową moderował Borys Stokalski – członek Rady Programowej Forum.

Komentarze