Reklama

Polityka i prawo

Poczta Polska: e-doręczenie z zachowaniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa

Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia Commons/CC 3.0

Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych. Teraz dokument czeka jeszcze na podpis Prezydenta RP. Przyjęcie nowych rozwiązań oznacza, że komunikacja Państwo-Obywatel wejdzie w nową, cyfrową erę. Każdy obywatel już od 1 października 2021 roku będzie mógł skorzystać z wygodnej usługi e-doręczeń, świadczonej przez Pocztę Polską. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu urzędowego, pismo zostanie przesłane w formie elektronicznej na indywidualną skrzynkę do doręczeń elektronicznych, o którą dbać będzie Poczta Polska.

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada, że każdy obywatel będzie mógł zdecydować, czy będzie chciał otrzymywać urzędowe pisma w dotychczasowej formie, czy też będzie je odbierać w swoim komputerze, laptopie czy smartfonie. Usługa e-doręczenia będzie nie tylko dobrowolna, ale też bezpłatna dla obywateli. Co ważne, e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Śmiało można powiedzieć, że e-doręczenia oznaczają rewolucję w komunikowaniu się obywateli z urzędami. Kluczową rolę w tym procesie będzie odgrywać Poczta Polska. Zamiana korespondencji papierowej w cyfrową jest nieuchronna. Intensywnie przygotowujemy się w Poczcie do zinformatyzowania procesu i dostrzegamy, jak bardzo pandemia przyspieszyła ten trend. Docenienie znaczenia, jakie Poczta Polska pełni w państwie polskim i jego komunikacyjnym krwioobiegu jest powodem do dumy, ale też ogromnym wyzwaniem. Jestem pewien, że pocztowcy wywiążą się z tego zadania

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Poczta Polska będzie realizować usługi e-doręczenia z zachowaniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa, w oparciu o wymagania wynikające z przepisów europejskich – Rozporządzenia eIDAS, norm ETSI. Będzie to gwarancją dla uczestników procesu, że Spółka jako zaufana strona trzecia, nie ma dostępu do korespondencji przekazywanej w ramach e-doręczeń. E-doręczenie znacząco różni się od zwykłego e-maila. Poczta Polska będzie zobowiązana do zapewnienia integralności korespondencji. Oznacza to, że przesyłka wysłana przez nadawcę nie może być naruszona i zmieniona aż do czasu odbioru jej przez adresata. Ponadto usługa e-doręczenia zapewnia jednoznaczną identyfikację nadawcy i odbiory, co również różni ją od zwykłej wiadomości mailowej. Spełnienie norm europejskich będzie potwierdzał zewnętrzny audytor niezależny od Poczty Polskiej.

Poczta Polska jako Cyfrowy Operator Wyznaczony zobowiązana będzie zarówno do zachowania tajemnicy korespondencji, jak również jej bezpieczeństwa cyfrowego. Zarząd Spółki zdecydował o stworzeniu własnego software house Poczty Polskiej. Chodzi o to, by możliwie w najkrótszym czasie osiągnąć zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych. To jedno z wielu działań, jakie podjęliśmy, aby być gotowi do wsparcia cyfryzacji naszego państwa

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Spółka będzie miała szczególną rolę do odegrania w przypadku świadczenia usług dla osób, które albo nie będą chciały otrzymywać korespondencji na skrzynkę do doręczeń elektronicznych, albo też z różnych powodów nie mają dostępu do Internetu. W przypadku tej grupy obywateli Spółka będzie realizować usługę hybrydową, która jest swoistym pomostem między usługą doręczeń elektronicznych, a usługą doręczeń tradycyjnych. Ważnym elementem tego procesu jest jego bezpieczeństwo oraz automatyzacja. Wydruk całej puli przesyłek cyfrowych będzie automatyczny, podobnie jak ich zakopertowanie. Wykorzystane do tego celu będą specjalistyczne urządzenia w centrum wydruku, które jest wydzieloną strefą z ograniczonym dostępem. Gwarancją bezpieczeństwa jest między innymi spełnienie rygorystycznej normy ISO 27001.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, Poczta Polska będzie Wyznaczonym Operatorem Cyfrowym do 2025 roku. Po tym okresie operator wyznaczony zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Ustawa o e-doręczeniach wchodzi w życie 1 lipca 2021, ale pierwsze nadania przesyłek elektronicznych przewidziane są od 1 października przyszłego roku. Administracja publiczna będzie stopniowo przechodzić na elektroniczne nadawanie korespondencji, np. sądy zaczną nadawać przesyłki elektroniczne dopiero od 2029 r

Informacja Prasowa Poczty Polskiej

Reklama

Komentarze

    Reklama