Reklama

Polityka i prawo

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa

Fot. NASK
Fot. NASK

Odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa powołane przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego. Lider grupy, p. Krzysztof Silicki (NASK), przedstawił cel jakiemu mają służyć prace Grupy (wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników)

Odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Lider grupy, p. Krzysztof Silicki (NASK), przedstawił cel jakiemu mają służyć prace Grupy (wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników).

Wdrożenia technologiczne i prawne nie wypełniają w całości problematyki cyberbezpieczeństwa. Kluczowa staje się edukacja rynku i szerzenie wiedzy o możliwościach przekładania tych rozwiązań na codzienną praktykę

Krzysztof Silicki - NASK

W czasie dyskusji podnoszono wiele kwestii związanych z aktualnymi problemami w zakresie informatyzacji i cyberbezpieczeństwa, m.in. dotyczących Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, potrzebie przeglądu Krajowych Ram Interoperacyjności, powstania „programów wykonawczych” do aktów prawnych, standardów dla administracji publicznej w zakresie poziomu cyberbezpieczeństwa, certyfikacji.

Skupiono się jednak – na początek - na propozycji MC dotyczącej wypracowania  przez Grupę Roboczą rozwiązań w zakresie edukacji użytkowników Internetu. Dokonano podziału użytkowników na cztery grupy docelowe, charakteryzujące się odmiennym podejściem odnośnie do treści i zakresu przekazywanej informacji (komunikatu) oraz sposobem jej przekazywania. Określono zespoły robocze, które dokonają analizy i przedstawią propozycje dotyczące danej grupy docelowej użytkowników Internetu:

Grupa I - Duzi przedsiębiorcy

Grupa II – Średni, mali i mikro przedsiębiorcy

Grupa III – Jednostki samorządu terytorialnego

Grupa IV – Pozostali użytkownicy

Następne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się w tygodniu 17-21 września.

Reklama

Komentarze

    Reklama