Reklama

Polityka i prawo

Państwa nadbałtyckie liderem 5G? Cel, który można osiągnąć

Fot. 5G Techritory Forum/Flickr
Fot. 5G Techritory Forum/Flickr

Usuwanie barier regulacyjnych, wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólne podejście do cyberbezpieczeństwa oraz ścisła współpraca krajów nabałtyckich – to według uczestników 5G Techritory, czyli 2. forum państw regionu Morza Bałtyckiego, główne zadania, aby przyspieszyć implementację 5G i budować jednolity ekosystem, który będzie służył wszystkim krajom w rejonie morza Bałtyckiego. Polskę na forum, które odbyło się w dniach 27 i 28 listopada w Rydze reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński.

Wraz z rozwojem technologicznym współczesna rzeczywistość coraz bardziej zbliża się do superpołączonego świata. Jego motorem napędowym będzie infrastruktura 5G, polegająca na zasadach, normach i standardach, które jeszcze nie istnieją. Taki stan rzeczy stawia pod znakiem zapytania ochronę danych, przyszłość nowoczesnej opieki zdrowotnej i wiele innych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi odbywające się już po raz drugi forum 5G Techritory.

W czasie trwania forum 1000 delegatów, w tym decydentów, naukowców, przedstawicieli operatorów i producentów sprzętu telekomunikacyjnego podczas wystąpień, dyskusji, okrągłych stołów, hekatonów i spotkań dwustronnych pracowali nad ustaleniem wspólnej płaszczyzny dla graczy w dziedzinie technologii 5G:  zasad, których wszyscy muszą przestrzegać i wartości, którymi wszyscy powinni się kierować, by zmierzać wspólnie w jednym, wyznaczonym kierunku.

„5G oferuje nam jeszcze nieznane możliwości, które w przyszłości określą rozwój państw. Łotwa oraz inne państwa regionu Morza Bałtyckiego posiadają wszystkie niezbędne warunki, by stać się liderami 5G” – powiedział podczas otwarcia forum 5G Techritory premier Łotwy Krišjānis Kariņš i dodał, że kluczem do sukcesu naszego regionu jest współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wyzwania dla Europy i propozycje ich rozwiązania

Region państw Morza Bałtyckiego chce dążyć do tego, aby stać się siłą napędową wdrażania i komercjalizacji technologii 5G w Europie oraz zostać pionierem, który będzie kreował europejską politykę związaną z tą innowacyjną siecią. Organizatorzy 5G Techritory Forum dostrzegają problemy, które opóźniają Europę we wdrażaniu technologii piątej generacji. Jednym z głównych czynników spowalniających ten proces jest surowe prawodawstwo UE (vide RODO), ograniczające wykorzystanie danych osobowych. Ponadto, w porównaniu z ogromnymi obszarami Azji i Stanów Zjednoczonych, gdzie funkcjonują jednolite regulacje oraz łatwiej jest osiągnąć porozumienie w sprawie standardów, Europa jest konglomeratem zróżnicowanego i rozdrobnionego społeczeństwa.

Mając na względzie rozwiązanie tych przeszkód 27 listopada najważniejsi uczestnicy drugiego forum 5G Techritory –  decydenci najwyższego szczebla, organy regulacyjne, szefowie głównych organizacji branżowych, liderzy branży telekomunikacyjnej – wzięli udział w dyskusji przy „okrągłym stole” zorganizowanej przez ITU I BEREC, która odbywała się pod hasłem „Enabling Environment for 5G”.

Jej uczestnicy jako podsumowanie przygotowali propozycje działań, które pomogą jak najszybciej rozwijać 5G w regionie Morza Bałtyckiego. Jako najbardziej konieczne uznano:

  1. Usuwanie barier regulacyjnych, które pozwolą funkcjonować sieci 5G ponad granicami i dążenie do opracowania w regionie zharmonizowanego prawodawstwa związanego z 5G.
  2. Opracowanie realnych modeli biznesowych, które mogą w przyszłości przyciągnąć inwestorów lub stworzyć możliwości współpracy regionalnej oraz ubiegania się o fundusze unijne na finansowanie dużych transgranicznych projektów 5G o znaczeniu krajowym lub regionalnym.
  3. Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat strategii współpracy z wieloma dostawcami telekomunikacyjnymi, która ma na celu opracowanie wspólnego podejścia do cyberbezpieczeństwa i dostarczanie bezpiecznych sieci w celu wdrożenia 5G.
  4. Promowanie współpracy regionalnej pomiędzy cyfrowymi środowiskami testowymi, które będą wspierać region w tworzeniu jednego z wiodących ośrodków testowych technologii 5G na świecie.
  5. Utworzenie nowego międzybranżowego i transnarodowego sojuszu na rzecz wdrożenia i rozwoju infrastruktury 5G oraz opracowania scenariuszy jej wykorzystania.

Jak Europa może poprawić swoją pozycję i stać się liderem 5G?

Pierwszym panelem, który odbył się podczas forum była dyskusja pod hasłem „How Europe can upgrade its leadership source code”. Punktem wyjścia było pytanie moderującego dyskusję Steve’a Hoffmana, prezesa Founders Space, o to czy opóźnienie Europy w rozwoju technologii 5G na tle Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich jest rzeczywistym problem.

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, powiedział, że „w krajach, gdzie zostało wprowadzone 5G, takich jak USA czy Korea Południowa, początkowy entuzjazm użytkowników nieco już opadł”. Sekretarz zauważył, że prędkość, która z punktu widzenia klienta odróżnia 5G od 4G po pewnym czasie przestaje zachwycać. Jeśli używamy telefonu do oglądania filmów, różnica czy zaczniemy seans za pół czy za 2 sekundy nie ma istotnego znaczenia” - zaznaczył przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Karol Okoński zwrócił uwagę, że techniczna strona infrastruktury 5G jest bazą, którą należy dalej rozwijać, ale równocześnie trzeba szukać jak najlepszych pomysłów na wykorzystanie 5G. Wskazał, iż konieczne jest przyspieszenie implementacji 5G i przydzielenie częstotliwości. „Równolegle musimy też mieć pewność, że definiujemy właściwe scenariusze dla biznesowego wykorzystania 5G z uwzględnieniem transgranicznej współpracy pomiędzy państwami regionu Bałtyckiego” - stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. 

Gabriel Solomon, Head of Government & Industry Relations, Europe and Latin America, Ericsson, nawiązał do treści wystąpienia nowej prezeski Europejskiego Banku Centralnego, Christiny Lagarde, która powiedziała, że o połowę wolniejszy wzrost Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych jest między innymi wynikiem tego, że europejski przemysł nie zaadaptował innowacyjnych technologii. Według Gabiela Solomona 5G jest internetem przemysłu. Ekspert uważa, że należy się obawiać o przyszłość, ponieważ 5G będzie miało wpływ na ekonomię. Dlatego musimy przyspieszyć uwalnianie częstotliwości i zachęcać przedsiębiorstwa do podjęcia odpowiednich kroków” – dodaje specjalista.

Wassima Chourbaji, Senior Vice President, Government Affairs & Public Policy EMEA, Qualcomm  Incorporated, uważa, że Europa nie jest w niczym opóźniona. W rzeczywistości stary kontynent jest globalnym liderem. W Europie na zasadach komercyjnych działa już 19 sieci 5G i dodatkowo funkcjonują strategie na rozdysponowywanie pasm częstotliwości, które będą dostępne dla operatorów w 2020 roku i zdecydowanie przyspieszą rozwój sieci 5 generacji.

Podobnego zdania jest Roberto Viola, dyrektor generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej, który zaznaczył, że Europa posiada dwóch wiodących dostawców technologii 5G, a także istnieją realnie działające sieci 5G. Dodał, że w regionie funkcjonują również przepisy, które zobowiązują każdego z członków UE do wprowadzenia innowacyjnej sieci do końca przyszłego roku. Ekspert uważa jednak, że Europa musi bardzo poważnie podejść do procesu przydzielania częstotliwości, by „mieć pewność, że nie ma tam zbytniej biurokracji, która by blokowała ten proces.  Musimy także inwestować w wspieranie nowych pomysłów, startupów, które pomogą w rozwoju 5G”. 

Informacja prasowa 

Reklama

Komentarze

    Reklama