Reklama

Polityka i prawo

Otwarto pierwsze w Polsce laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych

Fot. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Fot. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

W Instytucie Łączności otwarto pierwsze w Polsce Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych  zgodne z normą Common Criteria. W uroczystości wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Laboratorium jest zgodne z normą Common Criteria. To międzynarodowy standard certyfikacji dla bezpieczeństwa komputerowego. Udostępnia procedury pozwalające na zdefiniowanie zagrożeń oraz zabezpieczeń, które na te zagrożenia odpowiadają, a następnie przeprowadzenie formalnej weryfikacji ich faktycznego działania w produkcie.

Podobne laboratoria w Europie, znajdują się: w Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii i jest ich kilkanaście.

Tym samym Polska weszła do elitarnej grupy państw posiadających możliwości realizacji ocen bezpieczeństwa z najwyższym poziomem zaufania. Żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować sobie bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwa zwłaszcza. Dzięki nowemu laboratorium, zgodnego z Common Criteria, wzmocnimy nasze znaczenie jako europejskiego partnera w tej dziedzinie

Marek Zagórski - minister cyfryzacji

Laboratorium powstało w ramach projektu „Krajowy System Oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów ICT zgodny z Common Criteria” (KSO3C). Projekt realizują wspólnie trzy jednostki naukowo-badawcze: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy  (NASK) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Przedsięwzięcie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu krajowego „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość” (CyberSecIdent). Przygotowanie obiektu trwało prawie 10 miesięcy. Koszt budowy wyniósł 2,2 mln złotych netto.

Takie laboratoria to element budowania systemu bezpieczeństwa państwa, ale też jego kompetencji. Cieszę się, że udało się zrealizować to przedsięwzięcie. To ważne również w kontekście budowy sieci piątej generacji (5G). O bezpiecznej sieci będziemy mówili w momencie, gdy będziemy korzystać z bezpiecznego sprzętu, urządzeń i sprawdzonego oprogramowania. Bez tego laboratorium byłoby nam trudniej

Marek Zagórski - minister cyfryzacji

Społeczeństwo i przedsiębiorstwa odczują korzyści jakie daje przejście procesu certyfikacji na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa polskich produktów w polskich laboratoriach, bez konieczności aplikowania w laboratoriach innych krajów – przekonywał z kolei dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek. Za największe korzyści płynące z utworzenia Laboratorium dyrektor uważa  możliwość korzystania przez użytkowników z produktów posiadających poświadczenie spełniania wysokich wymagań bezpieczeństwa, a także zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału technicznego w różnych sektorach polskiej gospodarki, dzięki ochronie całego procesu wytwórczego i interesów polskich przedsiębiorców.

Szefową laboratorium została Elżbieta Andrukiewicz, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Instytutu Łączności.

Wprowadzamy polską gospodarkę i społeczeństwo do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata. Kontrolowane warunki bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowana aparatura, a także wysoko wykwalifikowani specjaliści – szkoleni w najbardziej renomowanych laboratoriach europejskich – będą realizować wiarygodne i niezależne oceny bezpieczeństwa, stosując innowacyjne techniki badania podatności danego produktu nawet na najbardziej zaawansowane ataki hakerskie – mówiła kierownik laboratorium.

Otwarcie laboratorium skomentowała firmy Huawei Polska. Firma z entuzjazmem przyjął wiadomość o otwarciu Laboratorium. Wierzymy, że cyberbezpieczeństwo jest kwestią czysto techniczną i nowo powstała jednostka umożliwi niezależną weryfikację jego poziomu, w oparciu o obiektywne kryteria. Tylko w ten sposób możliwe jest zadbanie o bezpieczeństwo przyszłych sieci 5G - czytamy w oświadczeniu przedsiębiorstwa. Firma podkreśla, że jej celem jest uzyskanie od Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych certyfikatu EAL 4+, potwierdzającego bardzo wysoki poziom zaufania do bezpieczeństwa i pozwalającego na wykorzystanie testowanych urządzeń w newralgicznych obszarach sieci 5G. 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy to niezależna, narodowa instytucja badawczo-rozwojowa w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, która od kilkudziesięciu lat bada urządzenia i rozwija techniki wspierające komunikację. Instytut Łączności zajmuje się największymi wyzwaniami współczesnej łączności tj.: siecią 5G, polem elektromagnetycznym oraz cyberbezpieczeństwem.

Reklama

Komentarze

    Reklama