Reklama

Polityka i prawo

Operatorzy sieci telefonii komórkowej apelują o uczciwą konkurencję na rynku europejskim

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Międzynarodowa organizacja handlowa GSM zrzeszającą operatorów sieci telefonii komórkowej w swoim komunikacie wzywa Europę do zagwarantowania bezpieczeństwa sieci oraz uczciwej kompetencji na rynku dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej

Europa znajduje się właśnie przed kolejną wielką rewolucję: wprowadzeniem 5G. Nowa sieć zmieni sposób życia i pracy europejskich obywateli. Razem z istniejącą już siecią 4G, pozwoli na połączenie ludzi oraz  i urządzeń. Ta gruntowna zmiana umożliwi zwiększenie skuteczności i produktywności, a także efektywniejsze wykorzystywanie  zasobów, szczególnie w przemyśle. Oprócz ogromnych zysków dla biznesu i gospodarek, 5G zaoferuje również istotny przełom w służbie zdrowia czy edukacji.

Sieć 5G podobnie, jak wcześniejsza wersja potrzebuje silnej konkurencji wśród dostarczycieli infrastruktury sieciowej, co pozwoli na dostarczanie obywatelom najnowszych rozwiązań po konkurencyjnej cenie. Do 2025 roku planuje się, że operatorzy mobilni zainwestują pomiędzy 300 a 500 miliardów euro na rozwój 5G w Europie, a nowa gałąź przemysłu będzie wytwarzać 4 proc PKB – prognozuje GSM.

Operatorzy komórkowi podobnie jak w przypadku 4G, muszą postawić na integralności sieci oraz bezpieczeństwo – radzi organizacja. 5G jest de facto ewolucją standardów 4G, tylko o zwiększonej szybkości i bezpieczeństwu oraz znikomych opóźnieniach.

GSM Association apeluje do polityków europejskich, żeby w działaniach zmierzających do zabezpieczenia infrastruktury sieci pamiętali o innych istotnych kwestiach jak : konkurencyjność, innowacyjność oraz wpływ na rynek konsumenta. Wymaga to oceny bazującej na faktach oraz zarządzaniu ryzyka. Europa musi też określić datę rozpoczęcia wdrożenia oraz nie patrzeć na inne kontynenty. GSM tłumaczy, że wynika to z pewnej specyfiki europejskiego rynku. Organizacja przypomina, iż działania mające na celu zakłócenie łańcuch dostaw różnych segmentów sieci, mogą zwiększyć koszty dla europejskich operatorów, przedsiębiorstw i przede wszystkim obywateli. GSM ostrzega również, że opóźnienia we wprowadzaniu i rozwoju sieci 5G, mogą zagrozić funkcjonowaniu istniejącej już sieci 4G, na których nowa technologia będzie się opierać.

Można jednak uniknąć tych poważnych konsekwencji.  Europejscy operatorzy telekomunikacyjni nawiązali relacje z agencjami bezpieczeństwa w państwach europejskich. Są oni gotowi do pracy z politykami w celu wypracowania akceptowalnych przez obie strony środków zmniejszających ryzyko oraz wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji. Rozwiązanie to wzmocni zaufanie do bezpieczeństwa sieci, jednocześnie nie wpływając negatywnie na konkurencyjność oraz innowacje w łańcuchu dostaw.

GSM rekomenduje europejskim politykom rozważenie następujących kwestii w obszarze bezpieczeństwa:

  • Bezpieczeństwo i zaufanie są priorytetem dla dalszego sukcesu sieci mobilnych i całej gospodarki opartej na nowoczesnej technologii. Biorąc pod uwagę liczne zagrożenia z którymi trzeba się zmierzyć, operatorzy muszą do bezpieczeństwa podchodzić poprzez dokonanie oceny ryzyka oraz używanie wielowarstwowej ochrony, gdzie bezpieczeństwo sieci jest tylko jednym z elementów;
  • Rządy oraz operatorzy mobilni muszą współpracować razem w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej
  • W celu utrzymania zaufania klientów, operatorzy mobilni muszą zainwestować duże środki finansowe w celu zapewnienia, że sieci oraz ich części składowe są bezpieczne;
  • Operatorzy mobilni muszą zadbać o wybór najbardziej zaufanych dostawców, którzy zwracają uwagę na bezpieczeństwo i traktują je jako priorytet;
  • GSM przypomina, że operatorzy mobilni, jak również agencje wywiadowcze testowały pod kątem bezpieczeństwa sieci infrastruktury mobilnej przez lata i nie znaleźli żadnych dowodów na istnienie luk;
  • Cyberataki są obecnie poważnym wyzwaniem zarówno dla rządu i sektora prywatnego. Dlatego też, operatorzy infrastrukturalni są gotowi do bliskiej współpracy z organizacjami europejskimi w celu promowania systemów certyfikacji i wymagań bezpieczeństwa.

 

 

 

Komentarze