Reklama

Polityka i prawo

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.1 POPC (5 konkurs) „skalowanie dobrych praktyk”

Fot. Cppc.gov.pl/
Fot. Cppc.gov.pl/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów przewidujących skalowanie dobrych praktyk w zakresie kompetencji cyfrowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Nabór prowadzony będzie  w 3 rundach konkursowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w następujących terminach:

  • Pierwsza runda – od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  • Druga runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
  • Trzecia runda – od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
Reklama

Komentarze

    Reklama