Reklama

Polityka i prawo

Nowe kierownictwo Rady i Zarząd PIIT

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 22 kwietnia 2021 r. wybrano nowe kierownictwo Rady i Członków Zarządu organizacji.

W wyborach na Przewodniczącego Rady PIIT najwięcej głosów uzyskał Artur Wiza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Abramczuk oraz Michał Jaworski.

Gremium wybrało 7 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W skład zarządu weszli:

 • Marta Brzoza,
 • Jacek Falkiewicz,
 • Xawery Konarski,
 • Wiesław Paluszyński,
 • Mirosław Śmiałek,
 • Andrzej Olaf Wąsowski,
 • Teresa Wierzbowska.

Prezesem PIIT jest Andrzej Dulka, wybrany ponownie pod koniec marca przez Zgromadzenie Członków Izby.

Rada Izby liczy 25 osób, w komisji rewizyjnej zasiadają 4 osoby oraz 3 w sądzie koleżeńskim.

Do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT zostały wybrane następujące osoby:

 • Tomasz Kulisiewicz
 • Konrad Marzęcki
 • Ireneusz Matusiak
 • Anna Piechocka
 • Artur Piechocki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji istnieje od 1993 roku i zrzesza 130 firm z sektora teleinformatycznego. Jest platformą działającą na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej oraz promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Informacja prasowa PIIT

Reklama

Komentarze

  Reklama